Aspekte van mikrostrukturele verskeidenheid en inkonsekwentheid

Gouws, Rufus H. (2003)

CITATION: Gouws, R. H. 2003. Aspekte van mikrostrukturele verskeidenheid en inkonsekwentheid. Lexikos, 13:92-110, doi:10.5788/13-0-724.

The original publication is available at http://lexikos.journals.ac.za

Article

Dit is belangrik in enige woordeboek dat die mikrostrukturele aanbod sistematies en konsekwent moet wees. Gemotiveerde afwykings van die verstekstruktuur moet aan die gebruiker verklaar word. In hierdie artikel word aandag gegee aan verskillende tipes mikrostrukturele modelle wat in die metaleksikografie ontwikkel is, met die klem op die geïntegreerde en die niegeïntegreerde mikrostruktuur. Voorstelle word gedoen vir aanpassings in die niegeïntegreerde mikrostruktuur om 'n beter inligtingsoordrag tot gevolg te hê. Aan die hand van voorbeelde uit enkele Afrikaanse woordeboeke word gewys op die gevarieerde en inkonsekwente mikrostrukturele aanbod wat gevolg word. Die nadele van gemengde primitiewe mikrostrukture word bespreek en daar word aandag gegee aan die implikasies daarvan vir die adresseringstruktuur van 'n woordeboek. In hierdie verband word verskillende prosedures van afstandsadressering bespreek. Die teksverdigting wat dit meebring en die probleme wat gebruikers met die koördinering van koteksinskrywings en betekenisparafrases het, word beklemtoon. Aanbevelings word gedoen vir 'n mikrostruktuur wat groter erkenning gee aan die eise van 'n gebruikersgedrewe leksikografiese proses.

In any dictionary it is important that the microstructural presentation should be sys-tematic and consistent. Motivated deviations from the default structure should be explained to the user. This article looks at different types of microstructural models developed within the field of metalexicography, focusing on the integrated and non-integrated microstructure. Proposals are made for changes to the non-integrated microstructure in order to enhance the quality of informa-tion transfer. With the aid of examples from a number of Afrikaans dictionaries the varied and inconsistent nature of the microstructural presentation is indicated. Disadvantages of a mixed primitive microstructure are discussed, with special reference to the implications for the addressing structure. In this regard different procedures of remote addressing receive attention. The resulting textual condensation and problems users experience with the co-ordination of cotext entries and paraphrases of meaning are emphasised. Suggestions are made for a microstructure which gives a better reflection of the demands of a user-driven lexicographic process.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/76961
This item appears in the following collections: