ITEM VIEW

Metaphor in TshiVenda

dc.contributor.advisorVisser, M. W.en_ZA
dc.contributor.authorNetshisaulu, Nthambeleni Charlesen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of African Languages.en_ZA
dc.date.accessioned2012-11-27T06:16:58Zen_ZA
dc.date.accessioned2012-12-12T08:16:53Z
dc.date.available2012-11-27T06:16:58Zen_ZA
dc.date.available2012-12-12T08:16:53Z
dc.date.issued2012-12en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/71920
dc.descriptionThesis (PhD)--Stellenbosch University, 2012.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: This study investigates the cognitive, conceptual, linguistic, communicative and cultural nature of metaphors in Tshivenḓa in spoken discourse within the framework of conceptual metaphor theory extended to the framework of metaphor research on language, mind and culture, developed especially in the works of Kövecses (1999, 2000a,b, 2002, 2005, 2006, 2007 and 2011a,b). This study on metaphor in Tshivenḓa assumes an intuitive method in that the analyst identified metaphor usage in Tshivenḓa introspectively, while a more data-driven methodology is also assumed through the systematic identification of metaphors within a pre-determined set of lexical-semantic items and the conceptual mappings of selected metaphors from previous metaphor research. The study systematically identifies metaphors in spoken communication in Tshivenḓa by considering the occurrence of the following types of nouns as source and/or target: (i) natural objects and phenomena, (ii) human beings, (iii) animals, (iv) body shape and colour, (v) body parts, (vi) medicine, (vii) diseases, (viii) food-related nouns, (ix) artifacts and possessions, (x) emotions, (xi) character traits and virtues, (xii) religious terms. The study gives evidence of the striking nature of metaphors as cultural products or constructs in the interpretations evoked by the source domain nouns and the cross-domain mappings posited for the source and target, thereby providing compelling evidence that metaphor research needs to take into account the cognitive, linguistic, communicative and cultural nature of metaphor usage.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie doen ‘n ondersoek van die kognitiewe, konseptuele, linguistiese, kommunikatiewe en kulturele aard van metafore in gesproke kommunikasie in Tsivenḓa binne die breë raamwerk van konseptuele metafoorteorie soos uitgebrei na die raamwerk van metafoornavorsing oor taal, denke en kultuur, soos veral ontwikkel in die werk van Kövecses (1999, 2000a,b, 2000, 2005, 2006, 2007 en 2011a,b). Die studie aanvaar ‘n intuïtiewe ondersoekmetode in die sin dat die navorser metafoorgebruik in Tshivenḓa introspektief geïdentifiseer het, terwyl ‘n meer data-gedrewe metodologie terselfdertyd ook aanvaar is deur die sistematiese identifisering van metafore binne ‘n voorafbepaalde stel leksikaal-semantiese items asook deur die konseptuele karterings van geselekteerde metafore vanuit vorige metafoornavorsing. Die studie identifiseer op sistematiese wyse in Tshivenḓa gesproke kommunikasie die volgende semantiese tipes naamwoorde as bron of teiken in die metafoor: (i) natuurlike objekte en verskynsels, (ii) mense, (iii) diere, (iv) liggaamsvorme en kleur, (v) liggaamsdele, (vi) medisyne, (vii) siektes, (viii) voedsel-naamwoorde, (ix) artifakte en besittings, (x) emosies, (xi) karakter kenmerke en attribute, en (xii) religieuse terme. Die studie bied evidensie aan die treffende aard van metafore as kulturele produkte of konstrukte in die interpretasies opgeroep deur die bron-domein naamwoorde en die kruis-domein karterings gepostuleer vir die bron en die teiken, en bied daardeur oortuigende bewyse dat metafoornavorsing die kognitiewe, linguistiese, kommunikatiewe en kulturele aard van metafoorgebruik in aanmerking moet neem.af
dc.format.extentxii, 725 leaves
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectTshivenda language -- Culture and metaphoren_ZA
dc.subjectTshivenda languageen_ZA
dc.subjectTheses -- Venda languageen_ZA
dc.subjectDissertations -- Venda languageen_ZA
dc.titleMetaphor in TshiVendaen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW