A randomised study to evaluate two different skin closure techniques : subcuticular sutures vs. staples : an investigation into patient satisfaction

Date
2012-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: OBJECTIVE The purpose of the study is to establish the best method of wound closure with regards to patient satisfaction that includes wound cosmesis and pain. STUDY DESIGN One hundred patients were randomised to two groups for the closure of abdominal wounds; one group had subcuticular sutures and the other staples. They were followed up at 6 weeks. The primary outcome was patient satisfaction that includes wound cosmesis and pain. The secondary outcome was wound complications. RESULTS In women undergoing abdominal operations there was no difference as regards the patient satisfaction in both the groups, subcuticular sutures n= 51 vs. staples n=49 (P = 0.76). CONCLUSION Our study suggest that there is no statistically significant difference in the methods of wound closure, subcuticular sutures vs. staples as regards the patient satisfaction and the appearance of the scar leaving the decision in the hands of the surgeon to choose any method according to their own personnel preference and availability.
AFRIKAANSE OPSOMMING: NAVORSINGSDOEL Die fokus van hierdie projek is om vas te stel wat die beste metode van vel sluiting is ten opsigte van pasiënt bevrediging ten opsigte van wond voorkoms en pyn. METODES Een honderd pasiënte is ewekansig verdeel tot velsluiting van abdominale wonde met subkutane oplosbare steke of velhakies. Evaluasie is gedoen tydens ‘n opvolg besoek 6 weke na chirurgie. Die hoof uitkoms was pasiënt tevredenheid. Evaluasie van wond komplikasies is as sekondêre uitkoms beskryf. RESULTATE Vroulike pasiënte wat ‘n Pfannenstiel velinsnyding ondergaan toon geen verskil in pasiënt tevredenheid wanneer subkutane steke (n = 51) met velhakies (n = 49) vergelyk word nie (P = 0.76). SAMEVATTING Ons projek het geen statisties beduidende verskil getoon ten opsigte van pasiënt tevredenheid of wond voorkoms met 6 weke opvolg nie. Dit laat dus die besluit by die chirurg om metode van velsluiting te kies afhangend van voorkeur en toerusting beskikbaarheid.
Description
Thesis (MMed)--Stellenbosch University, 2012.
Keywords
Subcuticular sutures vs. staples, Skin closure techniques, Wound closure -- Techniques, Abdominal wounds -- Surgery, Suturing, Dissertations -- Obstetrics and gynaecology, Theses -- Obstetrics and gynaecology
Citation