Factors contributing to the delay in distribution of ARV and other related treatments for HIV positive patients during follow up at the ARV clinic of the Rundu State Hospital

Shipapo, Mathilde Makena (2012-12)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: It is believed and observed by many that the clinics or hospitals that administer ARV are congested and patients wait for a long time for services thus the study undertook to de-termine the factors contributing to the delay in distribution of ARV and other related treatments for people living with HIV during follow up at the ARV clinic of the Rundu State Hospital. The researcher conducted a mixed approach whereby qualitative and quantitative data was collected, the researcher conducted two qualitative methods, a document analysis of the National Guidelines for Antiretroviral Therapy for the Republic of Namibia (Ministry of Health and Social Services) and unpublished government documents of the clinic and a semi structured interview with the immediate supervisors of the clinic. This was fi-nished with questionnaires for CDC health workers and patients that have been using the centre for at least 4 months and more. It was found that the CDC clinic is truly congested with patients and all the participants acknowledged the long waiting time and long queues of the patients at the clinic. This issue has been highlighted as the main challenge within the clinic, along with few health workers and no enough counseling and consulting rooms. Recommendations are pro-vided for both the clinic and the nation at large or the line ministry to assist collectively in finding a way forward in reducing the long queues and long waiting time of the pa-tients at the CDC clinics in Namibia.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Daar word geglo en waargeneem dat baie klinieke en hospitale wat ARV administreer, baie besig is en dat pasiente vir 'n baie lang tyd moet wag vir dienste. Die studie onderneem dus om vas te stel wat die factore is wat bydra tot die vertraging in die verspreiding van ARV en ander verwante behandeling van mense wat met MIV saamleef, gedurende opvolg-besoeke by ARV-klinieke van die Rundu Staatshospitaal. Die navorser het 'n gemengde benadering gevolg waardeur kwalitatiewe en kwantitatiewe data is ingesamel was. Die navorser het twee kwalitatiewe metodes, 'n dokument analise van die National Guidelines for Antiretroviral Thearapy vir die Republiek van Namibië (Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste) en ongepubliseerde regering dokumente van die kliniek en 'n semi-gestruktureerde onderhoud met die onmiddellike toesighouers van die kliniek gevoer. Dit was opgevolg met vraelyste vir CDC gesondheidswerkers en pasiënte wat die gebruik van die sentrum vir ten minste 4 maande en meer geniet het. Daar is gevind dat die CDC-kliniek werklik oorvol is met pasiënte en al die deelnemers het die lang wagtye en lang toue van pasiënte by die kliniek bevestig. Hierdie probleem is uitgelig as die grootste uitdaging in die kliniek, saam met 'n tekort aangesond heidswerkers en nie genoeg berading en spreekkamers nie. Aanbevelings vir beide die klinieke en die hele bevolking word hiermee gegee om kollektief te help met die vind van 'n pad vorentoe in die vermindering van die lang toue en lang wagtye van die pasiënte by die CDC-klinieke in Namibië.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/71745
This item appears in the following collections: