Stereo vision for simultaneous localization and mapping

Date
2012-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Simultaneous localization and mapping (SLAM) is vital for autonomous robot navigation. The robot must build a map of its environment while tracking its own motion through that map. Although many solutions to this intricate problem have been proposed, one of the most prominent issues that still needs to be resolved is to accurately measure and track landmarks over time. In this thesis we investigate the use of stereo vision for this purpose. In order to find landmarks in images we explore the use of two feature detectors: the scale-invariant feature transform (SIFT) and speeded-up robust features (SURF). Both these algorithms find salient points in images and calculate a descriptor for each point that is invariant to scale, rotation and illumination. By using the descriptors we match these image features between stereo images and use the geometry of the system to calculate a set of 3D landmark measurements. A Taylor approximation of this transformation is used to derive a Gaussian noise model for the measurements. The measured landmarks are matched to landmarks in a map to find correspondences. We find that this process often incorrectly matches ambiguous landmarks. To find these mismatches we develop a novel outlier detection scheme based on the random sample consensus (RANSAC) framework. We use a similarity transformation for the RANSAC model and derive a probabilistic consensus measure that takes the uncertainties of landmark locations into account. Through simulation and practical tests we find that this method is a significant improvement on the standard approach of using the fundamental matrix. With accurately identified landmarks we are able to perform SLAM. We investigate the use of three popular SLAM algorithms: EKF SLAM, FastSLAM and FastSLAM 2. EKF SLAM uses a Gaussian distribution to describe the systems states and linearizes the motion and measurement equations with Taylor approximations. The two FastSLAM algorithms are based on the Rao-Blackwellized particle filter that uses particles to describe the robot states, and EKFs to estimate the landmark states. FastSLAM 2 uses a refinement process to decrease the size of the proposal distribution and in doing so decreases the number of particles needed for accurate SLAM. We test the three SLAM algorithms extensively in a simulation environment and find that all three are capable of very accurate results under the right circumstances. EKF SLAM displays extreme sensitivity to landmark mismatches. FastSLAM, on the other hand, is considerably more robust against landmark mismatches but is unable to describe the six-dimensional state vector required for 3D SLAM. FastSLAM 2 offers a good compromise between efficiency and accuracy, and performs well overall. In order to evaluate the complete system we test it with real world data. We find that our outlier detection algorithm is very effective and greatly increases the accuracy of the SLAM systems. We compare results obtained by all three SLAM systems, with both feature detection algorithms, against DGPS ground truth data and achieve accuracies comparable to other state-of-the-art systems. From our results we conclude that stereo vision is viable as a sensor for SLAM.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Gelyktydige lokalisering en kartering (simultaneous localization and mapping, SLAM) is ’n noodsaaklike proses in outomatiese robot-navigasie. Die robot moet ’n kaart bou van sy omgewing en tegelykertyd sy eie beweging deur die kaart bepaal. Alhoewel daar baie oplossings vir hierdie ingewikkelde probleem bestaan, moet een belangrike saak nog opgelos word, naamlik om landmerke met verloop van tyd akkuraat op te spoor en te meet. In hierdie tesis ondersoek ons die moontlikheid om stereo-visie vir hierdie doel te gebruik. Ons ondersoek die gebruik van twee beeldkenmerk-onttrekkers: scale-invariant feature transform (SIFT) en speeded-up robust features (SURF). Altwee algoritmes vind toepaslike punte in beelde en bereken ’n beskrywer vir elke punt wat onveranderlik is ten opsigte van skaal, rotasie en beligting. Deur die beskrywer te gebruik, kan ons ooreenstemmende beeldkenmerke soek en die geometrie van die stelsel gebruik om ’n stel driedimensionele landmerkmetings te bereken. Ons gebruik ’n Taylor- benadering van hierdie transformasie om ’n Gaussiese ruis-model vir die metings te herlei. Die gemete landmerke se beskrywers word dan vergelyk met dié van landmerke in ’n kaart om ooreenkomste te vind. Hierdie proses maak egter dikwels foute. Om die foutiewe ooreenkomste op te spoor het ons ’n nuwe uitskieterherkenningsalgoritme ontwikkel wat gebaseer is op die RANSAC-raamwerk. Ons gebruik ’n gelykvormigheidstransformasie vir die RANSAC-model en lei ’n konsensusmate af wat die onsekerhede van die ligging van landmerke in ag neem. Met simulasie en praktiese toetse stel ons vas dat die metode ’n beduidende verbetering op die standaardprosedure, waar die fundamentele matriks gebruik word, is. Met ons akkuraat geïdentifiseerde landmerke kan ons dan SLAM uitvoer. Ons ondersoek die gebruik van drie SLAM-algoritmes: EKF SLAM, FastSLAM en FastSLAM 2. EKF SLAM gebruik ’n Gaussiese verspreiding om die stelseltoestande te beskryf en Taylor-benaderings om die bewegings- en meetvergelykings te lineariseer. Die twee FastSLAM-algoritmes is gebaseer op die Rao-Blackwell partikelfilter wat partikels gebruik om robottoestande te beskryf en EKF’s om die landmerktoestande af te skat. FastSLAM 2 gebruik ’n verfyningsproses om die grootte van die voorstelverspreiding te verminder en dus die aantal partikels wat vir akkurate SLAM benodig word, te verminder. Ons toets die drie SLAM-algoritmes deeglik in ’n simulasie-omgewing en vind dat al drie onder die regte omstandighede akkurate resultate kan behaal. EKF SLAM is egter baie sensitief vir foutiewe landmerkooreenkomste. FastSLAM is meer bestand daarteen, maar kan nie die sesdimensionele verspreiding wat vir 3D SLAM vereis word, beskryf nie. FastSLAM 2 bied ’n goeie kompromie tussen effektiwiteit en akkuraatheid, en presteer oor die algemeen goed. Ons toets die hele stelsel met werklike data om dit te evalueer, en vind dat ons uitskieterherkenningsalgoritme baie effektief is en die akkuraatheid van die SLAM-stelsels beduidend verbeter. Ons vergelyk resultate van die drie SLAM-stelsels met onafhanklike DGPS-data, wat as korrek beskou kan word, en behaal akkuraatheid wat vergelykbaar is met ander toonaangewende stelsels. Ons resultate lei tot die gevolgtrekking dat stereo-visie ’n lewensvatbare sensor vir SLAM is.
Description
Thesis (MScEng)--Stellenbosch University, 2012.
Keywords
Stereo vision, Simultaneous localization and mapping (SLAM), Visual odometry, Autonomous robot navigation, Dissertations -- Electronic engineering, Theses -- Electronic engineering, Autonomous robots -- Control systems, Intelligent control systems
Citation