On the comparison of modern production management philosophies

Date
1990
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
SAIIE
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: A variety of production management philosophies are discussed in the literature and implemented in industry. This paper will present a framework for the comparison of such management approaches. Each of the modern production management systems MRP I, MRP II, OPT and JIT will be discussed within this framework. A comparison of these approaches will then be made.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Verskeie bestuursfilosofiee vir produksiestelsels word in die Iiteratuur bespreek en in die industrie gevolg. Hierdie artikel stel 'n raamwerk voor waarbinne sulke bestuursbenaderings met mekaar vergelyk kan wdtd. Elkeen van die moderne produksiebestuursbenaderings MRP I, MRP II, OPT en JIT word binne hierdie raamwerk bespreek. 'n vergelyking word dan tussen hierdie benaderings getref.
Description
CITATION: Sinclair, M. 1990. On the comparison of modern production management philosophies. South African Journal of Industrial Engineering, 4(2): 1-13, doi: http://dx.doi.org/10.7166/4-2-427.
The original publication is available at http://sajie.journals.ac.za
Keywords
Manufacturing processes -- Management, Industrial management, Production management, Production management -- Philosophy
Citation
Sinclair, M. 1990. On the comparison of modern production management philosophies. South African Journal of Industrial Engineering, 4(2): 1-13, doi: http://dx.doi.org/10.7166/4-2-427