ITEM VIEW

n Standaardstelling en metingskriteria vir arbeidsterapie-werkbepalingsareas

dc.contributor.advisorSmit, N. E.en_ZA
dc.contributor.advisorCarstens, S. E.en_ZA
dc.contributor.authorBeukes, Susannaen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Medicine and Health Sciences. Dept. of Occupational Therapy.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T14:03:50Z
dc.date.available2012-08-27T14:03:50Z
dc.date.issued2002-12en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/70264
dc.descriptionThesis (MOccTher)--Stellenbosch University, 2000.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The rights of people with disabilities to equal opportunities for employment is acknowledged on a national and international level. A key area whereby this can be addressed is through effective vocational rehabilitation programmes in occupational therapy. The delivery of high quality health care services is an important issue for the consumer and government within the health arena. This implies that standards have to be developed for the various services. The standards will serve the purpose of activating quality assurance and quality improvement processes in all health care services. Vocational rehabilitation of people with disabilities and the emphasis that is placed on good quality care, resulted in the question: "How can occupational therapists ensure that they will deliver a good quality service in a vocational assessment area?". The question is posed specifically in terms of the assessment of a person's work abilities, as this step is viewed as most important in the vocational rehabilitation process. The step(s) that follow will be determined by the results obtained from the assessment. The purpose of the study is to identify a standard statement and generic measurement criteria that will be used to set the standards for Structure, Process and Outcome for vocational assessment areas. The establishment of measurement criteria is viewed as a starting point in the quality assurance cycle. The results of the study will initiate quality assurance and quality improvement in vocational assessment areas. Although the role of the occupational therapist is clearly delineated regarding vocational rehabilitation and the importance of the occupational therapy contribution recognised in this regard, could no information pertaining to standards and measurement criteria for work assessment areas be identified through a literature study. It was therefore decided to develop a standard statement and measurement criteria according to the Donabedian Model of Structure, Process and Outcome for vocational assessment areas in South Africa. Occupational therapists with at least one year experience of vocational rehabilitation of patients were requested to rate the proposed standard statements and measurement criteria. A survey method (adapted Delphi method) was used whereby the participants had to rate the proposed standard statements and measurement criteria on a four-point scale. The results obtained were used to draw up a standard statement and measurement criteria to ensure that quality assurance and quality improvement will become a reality in vocational assessment areas in South Africa.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die regte van persone met gestremdhede tot gelyke indiensneming word op nasionale en internasionale vlak erken. Die aanbieding van effektiewe werkrehabilitasieprogramme deur arbeidsterapeute is een van die belangrikste wyses waarop die situasie aangespreek kan word. Die lewering van hoë gehalte gesondheidsdienste word toenemend deur die verbruikers en die staat vereis. Dit impliseer dat standaarde vir die dienste vasgestel moet word om gehalteverbetering en gehalteversekering in gesondheidsdienste te vestig. Werkrehabilitasie van persone met gestremdhede en die kwessie van hoë gehalte dienste het die volgende vraag laat ontstaan: "Hoe kan die arbeidsterapeut verseker dat 'n hoë gehalte diens in 'n werkbepalingsarea gelewer word?". Die vraag handel spesifiek oor die bepaling van 'n persoon se werkvermoëns aangesien dié stap as baie belangrik binne die werkrehabilitasieprogram beskou word. Die stap(pe) wat hierna sal volg, salop besluit word na aanleiding van die resultate van die bepaling. Die doel van die studie is om 'n standaardstelling en generiese metingskriteria volgens Donabedian se model te identifiseer om die standaarde vir die Struktuur, Proses en Uitkoms van werkbepalingsareas in Suid-Afrika daar te stel. Die bogenoemde metingskriteria sal dit moontlik maak om die gehalteversekeringsiklus te inisieër. Gehalteversekering en gehalteverbeteringsaksies sal as gevolg hiervan in werkbepalingsareas kan plaasvind. Ten spyte van die feit dat die rol van die arbeidsterapeut in werkrehabilitasie duidelik uiteengesit is en die belang daarvan erken word, kon geen inligting oor 'n standaardstelling en metingskriteria vir werkbepalingsareas in die literatuur gevind word nie. Arbeidsterapeute met minstens een jaar ondervinding van werkrehabilitasie van pasiënte het hulle menings ten opsigte van 'n standaardstelling en metingskriteria uitgespreek. 'n Opname metode (gewysigde Delphi metode) is gebruik en deelnemers het op 'n vierpuntskaal hul voorkeure ten opsigte van 'n standaardstelling en metingskriteria aangedui. Die resultate wat op dié wyse bekom is, is gebruik om 'n finale standaardstelling en voorkeur metingskriteria voor te stel. Die gebruik hiervan in werkbepalingsareas sal daartoe lei dat gehalteversekering en gehalteverbetering in dié areas in Suid-Afrika tot uitvoer gebring sal word.af_ZA
dc.format.extent186 p.en_ZA
dc.language.isoaf_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectOccupational therapyen_ZA
dc.subjectVocational rehabilitationen_ZA
dc.subjectDissertations -- Occupational therapyen_ZA
dc.subjectTheses -- Occupational therapyen_ZA
dc.titlen Standaardstelling en metingskriteria vir arbeidsterapie-werkbepalingsareasaf_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW