Invloed van doppenetrasieweerstand op die oesstadium van druiwe

Date
1992
Authors
Van Dyk, B. W. (Burger Wynand)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The possibility of harvesting grapes at an earlier stage of maturity, based on differences in glucose and fructose concentration which influence the sweetness of grapes, was investigated. Although differences between cultivars were found the extent was not such that a specific cultivar could be selected in order to harvest at a lower sugar concentration, but with the same sweetness. Certain characteristics of table and wine grape cultivars with respect to anatomical composition and skin penetration resistance (SPR) were also investigated in order to ascertain the extent to which grapes would resist external damage, and to what extent turgor and skin thickness contributed to SPR. Daily variances in SPR confirm that not only skin strength, but also the turgor of the grape berry contributed to SPR. Skin penetration resistance seems to be a good criterion of the extent to which cultivars would resist external damage, because it is based on the toughness of the skin and the turgor of the berry.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die moontlikheid van vroeer oes op grond van verskille in die glukose- en fruktosekonsentrasie wat 'n invloed op die soetheid van druiwe mag he, is ondersoek. Daar is gevind dat die verskille wat tussen cultivars voorkom nie van so 'n grootte-orde is dat 'n spesifieke cultivar geselekteer kan word ten einde by 'n laer totale suiker, maar by dieselfde soetheidsgraad, te kan oes nie. Verder is sekere eienskappe van tafel- en wyndruifcultivars t.o.v. anatomiese samestelling en doppenetrasieweerstand (DP\V) ondersoek om die moontlike weerstand teen eksterne beserings en die mate waartoe turgor en dopdikte 'n invloed daarop mag uitoefen, _vas te stel. Daaglikse variasie in DPW het bevestig dat die DPW nie alleen afhanklik is van dopsterkte nie, maar ook van die turgor van die korrel. Doppenetrasieweerstand blyk 'n goeie maatstaf te wees vir die mate waartoe cultivars weerstand hied teen sekere eksterne beserings omdat dit gebaseer is op dopsterkte en turgor van die korrel.
Description
Thesis (MScAgric)--Stellenbosch University, 1992.
One microfiche copy
Keywords
Grapes -- Disease and pest resistance, Grapes -- Harvesting time, Fruit -- Flavor and odor, Theses -- Agriculture, Dissertations -- Agriculture
Citation