ITEM VIEW

Een rechtsvergelijkende studie tussen het Nederlandse en Zuid-Afrikaanse ontslagrecht : met als deelonderwerp, retrenchment

dc.contributor.advisorJordaan, H. A.
dc.contributor.authorAbbo, Tertius
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Law. Dept. of Mercantile Law.
dc.date.accessioned2012-08-27T12:27:11Z
dc.date.available2012-08-27T12:27:11Z
dc.date.issued1992-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/69635
dc.descriptionThesis (LLM) -- Stellenbosch University, 1992.
dc.descriptionIncludes bibliography
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The central concern of this thesis is retrenchment. It begins with an overview of the law concerning dismissal whereafter the general position relating to retrenchment and the guidelines of the Industrial Court in that regard, are discussed. Reference is also made to retrenchment on the grounds of insolvency, closure and merger of companies. The legal position in South Africa is compared with that in Dutch labour law, with the purpose of the determining which of the two systems offer the best protection to employees faced with retrenchment. Two criteria were applied, ie that of ,~srtainty of law and the level of protection offered by the law. The differences between the two systems are substantial. While South Africa has a common law system, the Dutch have a civil law system. A second difference is the fact that in the Netherlands there exists a very strong state intervention in employment affairs to a far larger degree than in South Africa. Dutch dismissal law can be called preventive and pro-active, while the South African law appears to be largely re-active. The general conclusion is that workers' ri9hts in the event of retrenchment are more secure in Dutch labour law, and that the Dutch system offers a useful point of reference for reform of the South African position.en_ZA
dc.description.abstractDUTCH OPSOMMING: Het centrale onderwerp in deze thesis is retrenchment. Alvorens hier op in te gaan is eerst een overzicht gegeven van de relevante arbeidswetten en het ontslagrecht in het algemeen. We hebben gekeken naar de diverse omstandigheden waarin retrenchment zoal voorkomt. Ondermeer is ingegaan op de omstandigheden rondom sluiting, faillissement en fusie van tedrijven. Verder zijn de diverse richtlijnen voer retrenchment en de rol van de Industrial Court ter sprake gekomen. Om een en ander in perspectief te plaatsen is voorts een vergelijking gemaakt met Nederland. De bedoeling is om te kijken naar welk systeem betere waarborgen biedt voar de werknemer. Hiertoe zijn twee criteria gesteld. Deze zijn de mate van rechtszekerheid en de mate van r~chtsbescherming. De geconstateerde verschillen zijn behoorlijk. Als eerste is het juridisch systeem al verschillend. Zuid-Afrika kent een gemene rechtssysteem en Nederland een burgerlijk rechtssysteem. Een tweede verschil is dat i.n Nederland sprake is van een actieve staatsinterventie. In Nederland kan men spreken van een prefentief ontslagrecht, terwijl in Zuid-Afrika gesproken kan worden van repressief ontslagrecht. De conclusie die uiteindelijk getrokken is, is dat het Nederlandse systeern betere waarborgen biedt voor de werknemer.dut
dc.format.extent245, [19] leaves
dc.language.isonldut
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch University
dc.subjectEmployees -- Dismissal of -- Law and legislation -- Netherlandsen_ZA
dc.subjectEmployees -- Dismissal of -- Law and legislation -- South Africaen_ZA
dc.subjectDissertations -- Law
dc.subjectTheses -- Law
dc.subjectDissertations -- Mercantile law
dc.subjectTheses -- Mercantile law
dc.titleEen rechtsvergelijkende studie tussen het Nederlandse en Zuid-Afrikaanse ontslagrecht : met als deelonderwerp, retrenchmentnl
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW