ITEM VIEW

What contributions can housing co-operatives make to managing the South African housing crisis?

dc.contributor.advisorKhan, Firozen_ZA
dc.contributor.authorJacobs, Juanen_ZA
dc.contributor.otherUniversity of Stellenbosch. Faculty of Economic and Management Sciences. School of Public Leadership.en_ZA
dc.date.accessioned2011-03-02T08:45:06Zen_ZA
dc.date.accessioned2011-03-14T08:40:28Z
dc.date.available2011-03-02T08:45:06Zen_ZA
dc.date.available2011-03-14T08:40:28Z
dc.date.issued2011-03en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/6778
dc.descriptionThesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2011.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: This thesis sets out to explore housing co-operatives as an alternative housing delivery mechanism in South Africa. This is done by critically examining the housing policy post 1994, as well as the various mechanisms government implemented in an attempt to manage the service delivery within the housing sector. The thesis also explores the role that co-operatives played in South Africa’s history and draws some historical comparisons in relation to the establishment of housing co-operatives internationally and locally. In exploring the various types of housing co-operatives, insights emerge about their structure, potential and limitations. The thesis examines the themes of public service delivery and explores possible alternatives to the failing traditional model of public service delivery. The thesis focuses on the experiences and perceptions that South Africans have with regards to local government process in housing service delivery. The thesis concludes that local government should play an active role in creating more collaborative partnerships; one that focuses on training and facilitating the efforts of civil society to establish entities such as housing cooperatives. This requires a fundamental shift in the manner in which local government approaches service delivery in the housing sector.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis het ten doel behuisings kooperatiewe te verken as ’n alternatiewe behuisingsmeganisme in Suid-Afrika. Dit is gedoen deur n kritiese ondersoek van die behuisingsbeleid na 1994, sowel as die verskeie meganismes wat die regering probeer implementeer het in ’n poging om die dienslewering binne die behuisingsektor te beheer. Die tesis ondersoek die rol wat koöperatiewe gespeel het in Suid-Afrika se geskiedenis en het ’n historiese vergelyking gemaak met betrekking tot die stigting van behuisingskoöperatiewe op internasionale sowel as op plaaslike vlak. In die tesis van die verskillende tiepe behuising koöperasies het sekere ideas na vore gekom ten opsigte van hul struktuur, potensiaal en beperkinge. Die tesis ondersoek die temas van publieke dienslewering en het ook na die alternatiewe gekyk ten opsigte van publieke dienslewering. Die tesis fokus op die ervarings en persepsies van Suid- Afrikaners met betrekking tot die plaaslike regering se proses van behuisings dienslewering. Die tesis word afgesluit met voorstelle waarin plaaslike regering 'n aktiewe rol speel in die skepping van meer samewerkende vennootskappe, een wat fokus op die opleiding en die fasilitering waarin pogings van die burgerlike samelewing entiteite tot stand bring soos byvoorbeeld behuising koöperasies. Dit vereis ’n fundamentele verandering in die wyse waarop plaaslike regering dienslewering benader in die behuisingsektor.af_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : University of Stellenboschen_ZA
dc.subjectHousing cooperatives -- South Africaen_ZA
dc.subjectLow income housing -- South Africaen_ZA
dc.subjectHousing policy -- South Africaen_ZA
dc.subjectDissertations -- Public management and planningen_ZA
dc.subjectTheses -- Public management and planningen_ZA
dc.subject.otherSchool of Public Leadershipen_ZA
dc.titleWhat contributions can housing co-operatives make to managing the South African housing crisis?en_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderUniversity of Stellenbosch


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW