The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

What contributions can housing co-operatives make to managing the South African housing crisis?

Jacobs, Juan (2011-03)

Thesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This thesis sets out to explore housing co-operatives as an alternative housing delivery mechanism in South Africa. This is done by critically examining the housing policy post 1994, as well as the various mechanisms government implemented in an attempt to manage the service delivery within the housing sector. The thesis also explores the role that co-operatives played in South Africa’s history and draws some historical comparisons in relation to the establishment of housing co-operatives internationally and locally. In exploring the various types of housing co-operatives, insights emerge about their structure, potential and limitations. The thesis examines the themes of public service delivery and explores possible alternatives to the failing traditional model of public service delivery. The thesis focuses on the experiences and perceptions that South Africans have with regards to local government process in housing service delivery. The thesis concludes that local government should play an active role in creating more collaborative partnerships; one that focuses on training and facilitating the efforts of civil society to establish entities such as housing cooperatives. This requires a fundamental shift in the manner in which local government approaches service delivery in the housing sector.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis het ten doel behuisings kooperatiewe te verken as ’n alternatiewe behuisingsmeganisme in Suid-Afrika. Dit is gedoen deur n kritiese ondersoek van die behuisingsbeleid na 1994, sowel as die verskeie meganismes wat die regering probeer implementeer het in ’n poging om die dienslewering binne die behuisingsektor te beheer. Die tesis ondersoek die rol wat koöperatiewe gespeel het in Suid-Afrika se geskiedenis en het ’n historiese vergelyking gemaak met betrekking tot die stigting van behuisingskoöperatiewe op internasionale sowel as op plaaslike vlak. In die tesis van die verskillende tiepe behuising koöperasies het sekere ideas na vore gekom ten opsigte van hul struktuur, potensiaal en beperkinge. Die tesis ondersoek die temas van publieke dienslewering en het ook na die alternatiewe gekyk ten opsigte van publieke dienslewering. Die tesis fokus op die ervarings en persepsies van Suid- Afrikaners met betrekking tot die plaaslike regering se proses van behuisings dienslewering. Die tesis word afgesluit met voorstelle waarin plaaslike regering 'n aktiewe rol speel in die skepping van meer samewerkende vennootskappe, een wat fokus op die opleiding en die fasilitering waarin pogings van die burgerlike samelewing entiteite tot stand bring soos byvoorbeeld behuising koöperasies. Dit vereis ’n fundamentele verandering in die wyse waarop plaaslike regering dienslewering benader in die behuisingsektor.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/6778
This item appears in the following collections: