Spot, skel en verwante verskynsels in Afrikaans

Calitz, Felix Cilliers (1979)

Proefskrif (D. Litt.) -- Universiteit van Stellenbosch, 1979.

Thesis

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie werk is aangepak uit liefde vir my moedertaal en uit erkentlikheid vir die genot wat ek geput het uit die werke van Langenhoven, die groot moralis en humoris uit my eie kontrei. Die verskynsel wat aanvanklik tot studie-0nderwerp gekies, is was "vloek". Samehang met skel, verwens en spot het algaande so opvallend geword dat die studie uitgebrei is om ook die verskynsels in te sluit. Ek verirou dat ek hiermee 'n bydrae gelewer het tot 'n dieper insig in die betrokke verskynsels van affek - verskynsels wat, sover my kennisstrek, nog in Afrikaans nog in ander tale gesamentlik so omvattend bespreek en toegelig is. Dit is my dan ook 'n besondere voorreg om hier my opregte dank en waardering te kan betuig teenoor diegene aan wie ek so baie verskuldig is, ak:ademies en andersins. Eerstens ag ek dit 'n groot eer om dank te kan bring aan my geeerde leermeesters : u, prof. W. Kempen, wat my belangstelling in die "grammatika" geprikkel het en u, prof. M. de Villiers, wat daardie belangstelling na nuwe terreine gevoer het. Waardering word betuig teenoor u, prof. J. Combrink, omdat u na prof. De Villiers sc aftrcde ingewillig het om as my promotor op te tree. Tweedens, my dank aan my ouers vir hulle volgehou belangstelling en bystand met hierdie studie. Derdens,my innige dank aan Jean. Hicrdie proefskrif is nie sonder rede aan haar opgedra nie : sy het baie opgeoffer om hierdie proefskrif voltooi te sien. Laastens, 'n spesiale woord van dank aan my Alma Mater vir die voorreg om al my grade daar te kon verwerf het.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/64522
This item appears in the following collections: