Die inligtingsbehoeftes van die ekstensiewe veeboere van die Karoostreek met verwysing na die rol van die Grootfonteinse Diereproduksie-inligtingsbank

Date
1994-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY: One of the most important functions of the Grootfontein Agricultural Development Institute is the provision of an effective information service to the farmers of the Karoo region. Because of existing problems in the traditional information service for farmers, an information bank was created by the Animal Production section to facilitate and expedite information transfer. The purpose of this study was to determine the information needs of the extensive stock farmers of the Karoo region and to define the possible role of the Animal Production Information Bank in satisfying these information needs. The information needs were determined with the aid of a comprehensive postal questionnaire which was sent to 1332 extensive stock farmers in the Karoo region. Data from 563 correctly completed questionnaires were used. After subjecting the Animal Production Information Bank to a set of evaluation criteria, it was concluded that the information bank could play an important role in solving some of the problems experienced with information transfer to farmers. The information needs of the extensive stock farmers of the Karoo region were expressed first in terms of main subjects and then as individual subjects. After comparing the subject scope of the Animal Production Information Bank with the information needs of the stock farmers, deficits in the scope were pointed out. If these deficits in scope could be covered, the . Animal Production Information Bank could play an important role in satisfying the information needs of the Karoo region's extensive stock farmers and in supplying an optimal information service.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Een van die belangrikste funksies van die Grootfontein Landbou-ontwikkelingsinstituut is die verskaffing van 'n effektiewe inligtingsdiens aan die Karoostreek se boere. Omdat heelwat probleme met die tradisionele inligtingsdiens aan boere ervaar word, is 'n inligtingsbank om inligtingverskaffing te vergemaklik en te bespoedig deur die Diereproduksie-afdeling geskep. Die doel van hierdie studie was om die inligtingsbehoeftes van die ekstensiewe veeboere van die Karoostreek te bepaal en om vas te stel watter rol die Diereproduksie-inligtingsbank in die bevrediging van hierdie inligtingsbehoeftes kan speel. Die inligtingsbehoeftes is met behulp van 'n uitgebreide posvraelys wat aan 1 332 ekstensiewe veeboere van die Karoostreek gestuur is, bepaal. Data van 563 korrek voltooide vraelyste is verwerk. Nadat die Diereproduksie-inligtingsbank aan evalueringskriteria onderwerp is, is tot die gevolgtrekking gekom dat die inligtingsbank 'n belangrike rol in die oplos van probleme wat in die inligtingsdiens aan boere ondervind word, kan speel. Die inligtingsbehoeftes van die ekstensiewe veeboere van die Karoostreek is eers in hoofonderwerpe en daarna in individuele onderwerpe uitgedruk. Nadat die onderwerpsdekking van die Diereproduksieinligtingsbank met die inligtingsbehoeftes van die veeboere vergeIyk is, is Ieemtes ten opsigte van die dekking uitgewys. Indien hierdie leemtes aangevul sou word, sal die Diereproduksie-inligtingsbank 'n wesenlike rol in die bevrediging van inligtingsbehoeftes en in die verskaffing van 'n optimale inligtingsdiens aan die Karoostreek ekstensiewe veeboere kan speel.
Description
Tesis (M. Bibl.) -- Universiteit van Stellenbosch, 1994.
Keywords
Information services -- South Africa -- Karoo, Farmers -- South Africa -- Karoo -- Information services, Livestock -- South Africa -- Karoo -- Information services, Agriculture -- South Africa -- Karoo -- Information services, Agriculture -- Information services, Dissertations -- Library and information science
Citation