Die sending van die Nederduitse Gereformeerde Kerk onder die inboorlingvolke van Noordwes-Kaapland

Date
1980-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
AFRIKAANSE OPSOMMING: By die voltooiing van hierdie studie is dit nodig om enkele redes te noem waarom juis hierdie besondere tema gekies is. In 1970 is 'n meestersgraad aan my toegeken op grond van 'n proefskrif oor die ontstaan van die Calvyn Protestantse Kerk van Suid-Afrika, 'n kerk wat in 1950 van die N.G. Sendingkerk in Suid-Afrika weggeskeur het. Hierdie kerk het verskeie gemeentes in en rondom die Kaapse Skiereiland gestig asook in die Kleurlingreservaat van Komaggas in Noordwes-Kaapland. My ondersoek het my dus geinteresseerd gemaak in die ontstaan van die Kleurlingreservate en die sendingwerk wat daar gedoen is. My eerste gemeente, die N.G. Sendinggemeente van Vanrhynsdorp, het my in nouer kontak gebring met die sendingstasies in Noordwes-Kaapland asook met die ander sendinggemeentes in die gebied. In my navorsing vir di.e skrywe van 'n 100-jarige feesboek oor die geskiedenis van die N.G. Sendinggemeente van Vanrhynsdorp in 1975, is my belangstelling opnuut geprikkel oor die wyse waarop ook die N.G. Kerk d.m.v. Blanke kerkrade en die Bin. Sendingsubkom. sendinggemeentes tot stand gebring het. Die navorsing vir hierdie studie is oor 'n tydperk van ongeveer agt jaar onderneem. Moeite is gedoen om al die tersaaklike primere bronne na te gaan. Aangesien gemeentes normaalweg nie notules na die kerkargief stuur wat nie ten minste 30 jaar oud is nie, moes ek 'n uitgebreide studiereis onderneem om die stukke in die gemeentes te gaan nalees. In die proses kon ek, op enkele uitsonderings na, die betrokke gebied van hoek tot kant deurreis en al die plekke besoek. In somrnige gevalle was kerkrade behulpsaam deur gemeentelike stukke vir 1n kort tyd aan my beskikbaar te stel via die kerkargief.
ENGLISH ABSTRACT: No abstract available.
Description
Thesis (DTh)--Universiteit van Stellenbosch, 1980.
Keywords
Missions -- South Africa -- Cape of Good Hope, Blacks -- Missions -- South Africa -- Cape of Good Hope, Colored people (South Africa) -- Missions -- South Africa -- Cape of Good Hope
Citation