Effect of soil covers on coal waste dumps in KwaZulu-Natal on abiotic factors and bacteria causing acid mine drainage

Date
1997-03
Authors
Cleghorn, Charles, 1970-
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The activity of iron-oxidizing bacteria, for example, Thiobacillut. ferrooxidans, in the outer layers of coal waste dumps results in the oxidation of pyrite with the formation of large volumes of acid mine drainage. The process requires atmospheric oxygen and moisture. Acid mine drainage may possibly be controlled by creating unfavourable environmental conditions in dumps for the iron-oxidizing bacteria. The present research investigated the possibility of inhibiting these bacteria and consequently acid formation in coal waste dumps by means of different dump construction techniques. Physical and chemical conditions, acid formation and populations of four groups of bacteria which might produce acid were studied in the outer layers of ten differently constructed pilot scale coal waste dumps at the Kilbarchan Mine near Newcastle, Kwazulu-Natal, from September 1993 to July 1995. Dump covers consisting of a 30-cm or 70-cm layer of Estcourt soil of low permeability covered with 70 cm or 30 cm, respectively, of more permeable Avalon soil produced anaerobic conditions in the dumps throughout most of the 22 months of the test period, as did a cover of 70 cm compacted plus 30 cm uncompacted Avalon soil alone. An uncoMpacted 30-cm or compacted 50- cm Avalon soil cover proved ineffective in causing prolonged anaerobic conditions. Uncovered dumps showed only slight reduction of oxygen in the coal waste after heavy rains. Pockets of acidity were detected on several occasions in the coal waste below the 50-cm Avalon soil layer from the time of construction and progressively increasing acidity in the uncovered dumps and the waste below the 30-cm Avalon soil cover. Iron-oxidizing bacterial populations of the T. ferrooxidans type have tended to be higher in the uncovered dumps and Avalon soil-covered dumps showing acidification than in the non-acidified dumps covered with 1 m of Avalon soil or Avalon and Estcourt soil. Associated populations of iron-oxidizing bacteria of the Metallogenium type, acidophilic and non-acidophilic thiosulphate-oxidizing bacteria were generally low in the coal waste of the dumps. Thus, five of the soil covers, all with a thickness of 1 m, but not covers with a thickness of 0.5 m or less, proved effective for almost 2 years in inhibiting the diffusion of oxygen to the underlying coal waste in the pilot scale dumps and also appeared to suppress the populations of iron-oxidizing bacteria believed to be implicated in acid formation in the coal waste. These results suggest that coal waste dumps in South Africa should be covered with soil layers of 0.5-1.0 m thick to prevent the generation of acid mine drainage.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die aktiwiteit van ysteroksiderende bakteriee soos Thiobacillus ferrooxidans, in die buitenste lae van steenkoolafvalhope, veroorsaak die oksidasie van piriet met die gevolg dat groot volumes suur mynafloopwater gevorm word. Hierdie proses benodig suurstof en vog. Suur mynafloopwater kan moontlik beheer word deur 'n situasie te skep waar die toestande in die hope ongunstig is vir die ysteroksiderende bakteriee. Die huidige navorsing het die moontlikheid ondersoek om hierdie bakteriee te inhibeer deur verskillende afvalhoopontwerpe op die proef te stel en sodoende suurvorming in steenkoolmynhope te beperk. Die fisiese en chemies kondisies, suurvorming en populasies van vier verskillende bakterie-groepe wat dalk by suurvorming betrokke is, is vanaf September 1993 tot Julie 1995 bestudeer in die buitenste lae van tien verskillend gekonstrueerde loodsskaalafvalhope by die Kilbarchan myn naby Newcastle in KwaZulu-Natal. Afvalhoopbedekkings bestaande uit 'n 30-cm of 70-cm Estcourt grond met 'n lae permeabiliteit bedek met'n 70-cm of 30-cm laag van meer deurlaatbare Avalon grond het anaerobe kondisies veroorsaak. Ongekompakteerde 30-cm en gekompakteerde 50-cm Avalon grondlae het egter nie bestendige anaerobe kondisies in die hope veroorsaak nie. Die onbedekte hope het aerobics gebly met slegs effense dalings van suurstofkonsentrasies gedurende en na swaar reens. Geisoleerde monsters uit die steenkoolafval onder die 50-cm Avalon grondlaag het vanaf die begin van die toetsperiode tekens van suurvorming getoon. Die onbedekte steenkoolafval en die van die sel met 'n 30-cm Avalon grondlaag het met verloop van tyd al hoe meer suur geword. Die ysteroksiderende bakterie-populasies van die T. ferrooxidans tipe het geblyk om in die onbedekte en Avalon grondbedekte hope wat tekens van suurvorming getoon het hoer te wees as in die hope wat met 'n 1-m laag Avalon grond of Avalon en Estcourt grond bedek is en geen tekens van suurvorming getoon het nie. Ysteroksiderende bakteriepopulasies van die Metallogenium tipe, nieasidofiele en asidofiele tiosulfaatoksiderende populasies was oor die algemeen laag in die steenkoolafvalhope. Vyf van die grondlae wat alma! 1 m dik was het dus geblyk om effektief te wees in die bekamping van die infiltrasie van suurstof na die onderliggende steenkoolafval in die loodskaalhope. Dit lyk asof daardie lae die ysteroksiderende populasies betrokke by suurvorming onderdruk het. Die 0.5-m grondbedekking het egter nie so 'n sterk onderdrukkende effek op die suurstofinfiltrasie of die bakteriepopulasie gehad nie. Na aanleiding van hierdie resultate blyk dit dat steenkoolafvalhope in Suid-Afrika met minstens 0.5 tot 1..0 m grond bedek moet word om effektief die probleem van suur mynafloopwater te bekamp.
Description
Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 1997.
Keywords
Acid mine drainage -- South Africa -- KwaZulu-Natal, Coal mine waste -- Environmental aspects -- South Africa -- KwaZulu-Natal, Microorganisms -- Control, Spoil banks -- Environmental aspects -- South Africa -- KwaZulu-Natal, Iron oxides, Pyrites -- Oxidation
Citation