Tragic expression in selected Xhosa literary works

Jafta, Dorcas Nompumelelo (1996-03)

Dissertation (D. Litt.) -- University of Stellenbosch, 1996.

Thesis

ENGLISH SUMMARY: This study Jives an exposion of how the tragic is expressed in Xhosa. A selection of written works is examined. As a starting point the Aristotelian approach is given but the work emphesises the world view of amaXhosa as the way of looking at tragedy and the tragic. The tragic is taken to be prevalent during a time of transition when there is a clash of values between parents and their offspring. The clash of values takes place within a family environment so that there is a severance of filial bonds. This is accompanied by serious tensions within the family. The family is thus taken as a tragic milieu. An examination of the tragic as manifested in conflict, characterisation and emotional intensity is undertaken.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie gee 'n uiteensetting van hoe die tragiese in Xhosa uitdruk wrord. 'n Seleksie van literere werke word ondorsoek. Aristoteles se benadering word gegee as beginpunt, maar die studie beklemtoon die Afrikawereld se beskouing van die amaXhosa se wyse waarop die tragedie en tragiese beskou word. Dit word aanvaar dat die tragiese na vere kom tydens 'n oorgang wanneer daar 'n botsing in waardes tussen ouers en hulle kinders is. Die botsing vind binne die gesinsomgeving plaas en lei tot verbreking van bande met kinders. Die skeiding gaan gepaard met ernstige spanning binne die gesin. Die gesin word dus beskou as 'n tragiese omgeving. 'n Ondersoek na die tragiese soos dit in konflik manlfesteer, karakterisering en emosionele intensiteit word onderneell.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/55319
This item appears in the following collections: