'n Pastorale groeimodel vir die ontwikkeling van spiritualiteit tydens rousmart

Date
1996-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Grief pastorate often has the shortcoming where the ministry strategy focuses more on short term involvement than a long term accompaniment. The minister's involvement necessarily focuses on the crisis around the initial shock phase. The duration of the grief process is hardly predictable. The pastor must therefore follow a long term approach. This long term approach must set about in earnest with the interdependence of the grief process on the one hand and on the other hand a growth process. Such an approach can be characterised as a pastoral growth model where Clinebell's growth model is used as the basis. The aim of this pastoral growth model is the development of spirituality. Spirituality is understood as the total human life in communion with God and that includes the following aspects: Identity, intimacy, sinfulness, lordship, mortality, holiness and commitment. Through the holistic character of spirituality the mourner is addressed in totality- in his or her total humanness. This eliminates the danger where the pastorate is guilty, on the one hand of emphasis of the spiritual aspect, on the other hand the human aspect of man. A pastoral growth model for the development of spirituality during grief is a comprehensive, well-grounded pastoral model which could be made use of successfully during grief pastorate.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Rousmartpastoraat het dikwels die tekortkoming dat die bedieningstrategie meer op korttemyn betrokkenheid ingestel is as op 'n langtermyn begeleidingsproses. Die predikant se betrokkenheid fokus hoofsaaklik op die krisis random die aanvanklike skokfase. Die duur van die rouproses is moeilik voorspelbaar. Die pastor moet daarom 'n langtermyn benadering volg. Hierdie langtermyn benadering moet erns maak met die interafhanklikheid van enersyds die rouproses en andersyds 'n groeiproses. So 'n benadering kan tipeer word as 'n pastorale groeimodel waar Clinebell se groeimodel as basis gebruik word. Die doelstelling van hierdie pastorale groeimodel is die ontwikkeling van spiritualiteit. Spiritualiteit word verstaan as die totale menslike lewe in gemeenskap met God en dit sluit die volgende aspekte in: ldentiteit, intimiteit, sondigheid, heerskappy, sterflikheid, heiligheid en verbondenheid. Vanweë die holistiese karakter van spiritualiteit word die treurende in geheel aangespreek- in sy of haar totale menswees. Dit skakel die gevaar uit dat die pastoraat skuldig kan wees aan ‘n beklemtoning van enersyds die geestelike aspek of andersyds die menslike aspek van die mens. 'n Pastorale groeimodel vir die ontwikkeling van spiritualiteit tydens rousmart is 'n omvattende, begronde pastorale model wat met groot vrug gebruik kan word tydens rousmartpastoraat.
Description
Thesis (MTh) -- Stellenbosch University, 1996.
Keywords
Church work with the bereaved, Spirituality, Self-actualization (Psychology) -- Religious aspects -- Christianity, Grief, Bereavement, Dissertations -- Practical Theology and Missiology, Theses -- Practical Theology and Missiology, Dissertations -- Theology, Theses -- Theology
Citation