Experimental modal analysis and model validation of antenna structures

Date
2010-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Numerical design optimisation is a powerful tool that can be used by engi- neers during any stage of the design process. Structural design optimisation is a specialised usage of numerical design optimisation that has been adapted to cater speci cally for structural design problems. A speci c application of structural design optimisation that will be discussed in the following report is experimental data matching. Data obtained from tests on a physical structure will be matched with data from a numerical model of that same structure. The data of interest will be the dynamic characteristics of an antenna structure, focusing on the mode shapes and modal frequencies. The structure used was a scaled, simpli ed model of the Karoo Array Telescope-7 (KAT-7) antenna structure. Experimental data matching is traditionally a di cult and time-consuming task. This report illustrates how optimisation can assist an engineer in the process of correlating a nite element model with vibration test data.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Numeriese ontwerp-optimisering is 'n kragtige ingenieurshulpmiddel wat ty- dens enige stadium in die ontwerpsproses ingespan kan word. Strukturele ontwerp-optimisering is 'n gespesialiseerde gebruik van numeriese ontwerp- optimisering wat aangepas is om spesi ek van diens te wees by die oplos van strukturele ontwerpsprobleme. 'n Spesi eke toepassing van strukturele ontwerp-optimisering wat in hierdie verslag bespreek sal word, is eksperi- mentele datakorrelasie. Data afkomstig van toetse op 'n siese struktuur sal gekorreleer word met data afkomstig van 'n numeriese model van die selfde struktuur. Die data van belang is die dinamiese eienskappe van 'n anten- nastruktuur, spesi ek die modusvorme en modale frekwensies. Die betrokke struktuur wat gebruik is, is 'n vereenvoudigde skaalmodel van die Karoo Array Telescope-7 (KAT-7) antennastruktuur. Eksperimentele datakorrelasie is, tradisioneel gesproke, 'n moeilike en tydro- wende taak. Hierdie verslag sal illustreer op watter wyse optimisering 'n inge- nieur van hulp kan wees in die proses om 'n eindige elementmodel met vibrasietoetsdata te korreleer.
Description
Thesis (MScEng (Mechanical and Mechatronic Engineering))--University of Stellenbosch, 2010.
Keywords
Finite element model, Karoo array telescope, Optimization, Vibration tests, Dissertations -- Mechanical engineering, Theses -- Mechanical engineering
Citation