ITEM VIEW

Evaluating the referral system between Cecelia Makhiwane Hospital ART unit and its feeder sites, (Zone 2, 8 and 13 clinics)

dc.contributor.advisorQubuda, Thozamileen_ZA
dc.contributor.authorNcana, Lundien_ZA
dc.contributor.otherUniversity of Stellenbosch. Faculty of Economic and Management Sciences. Dept. of Industrial Psychology. Africa Centre for HIV/AIDS Management
dc.date.accessioned2010-09-16T11:03:52Zen_ZA
dc.date.accessioned2010-12-15T10:40:27Z
dc.date.available2010-09-16T11:03:52Zen_ZA
dc.date.available2010-12-15T10:40:27Z
dc.date.issued2010-12en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/5386
dc.descriptionThesis (MPhil (Industrial Psychology. Africa Centre for HIV/AIDS Management))--University of Stellenbosch, 2010.
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Purpose of the study. The primary purpose of the study was to evaluate the referral system between CMH ART unit and its feeder sites, and assess the staff perception and patient.s satisfaction about the latter with the intention of improving and shaping it. Research design A non-experimental descriptive type of quantitative research was used in conducting a cross sectional survey to evaluate the referral system between CMH ART unit and its feeder sites. Data was collected through open and closed ended questionnaires handed to the respondents to fill and return back to the researcher. Findings The results revealed lack of management support and supervision of the system; absence of standard operative procedure to follow when down referring patients; insufficient staffing; congested waiting rooms and long waiting hours. Conclusion The down referral process began without the completion of planning with all involved stakeholders because of the pressure to implement the decision to down refer, staff at the feeder clinics although trained on ART care, but not experienced enough to manage the large influx of patients on ART were left alone to manage patients on HAART. Simple measures like communication between facility staff and patient education should be adopted to improve the system.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Doel van die studie Die primêre doel van die studie was om die verwysing stelsel tussen die CMH ART eenheid en sy voeder werwe te evalueer, asook om die personeel se persepsie en pasiënte se tevredenheid oor die laasgenoemde te evalueer met die voorneme om dit te verbeter en verwerk. Navorsingsontwerp 'n Nie-eksperimentele beskrywende aard van kwantitatiewe navorsing is gebruik in die uitvoering van' n kruis deursnee-opname om die verwysing stelsel tussen CMH ART eenheid en sy voeder werwe te evalueer Data is ingesamel deur middel van oop en geslote geëindig vraelyste uitgedeel aan die respondente om in te vul en terug te keer na die navorser. Bevindings Die resultate blyk 'n gebrek aan ondersteuning van die bestuur en beheer van die stelsel; die afwesigheid van standaard operatiewe prosedure om te volg wanneer pasiënte af verwys word; „n tekort aan personeel; oorgelaaide wagkamers en lang wag ure. Gevolgtrekking Die af verwysing proses het sonder die voltooiing van die beplanning met alle betrokke belanghebbendes begin as gevolg van die druk om die uitvoering van die besluit om af te verwys te implementeer. Personeel by die voeder klinieke, alhoewel opgelei in ART sorg, maar sonder die nodige onderving om die groot instroming van ART pasiënte te behandel, was alleen gelos om die pasiënte op HAART te behandel. Eenvoudige maatreëls soos die kommunikasie tussen die fasiliteit personeel en die opvoeding van pasiente sal moet goedgekeur word om die stelsel te verbeter.en_ZA
dc.format.extent62 p. : ill.
dc.language.isoen
dc.publisherStellenbosch : University of Stellenbosch
dc.subjectCecelia Makhiwane Hospitalen_ZA
dc.subjectPatient referral system -- South Africa -- Mdantsaneen_ZA
dc.subjectPrimary health care -- South Africa -- Mdantsaneen_ZA
dc.subjectHIV/AIDS patients -- Health services -- South Africa -- Mdantsaneen_ZA
dc.subjectDissertations -- Industrial psychologyen
dc.subjectTheses -- Industrial psychologyen
dc.subjectAssignments -- Industrial psychologyen
dc.subjectDissertations -- HIV/AIDS managementen
dc.subjectTheses -- HIV/AIDS managementen
dc.subjectAssignments -- HIV/AIDS managementen
dc.subjectAnti-retroviral treatment -- South Africa -- Mdantsaneen
dc.subject.otherAfrican Centre for HIV/AIDS Managementen_ZA
dc.titleEvaluating the referral system between Cecelia Makhiwane Hospital ART unit and its feeder sites, (Zone 2, 8 and 13 clinics)en_ZA
dc.typeThesis
dc.rights.holderUniversity of Stellenbosch


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW