The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

Tot Nut van het Algemeen' School, Cape Town 1804-1870 : case study of a Cape school's response to political and philosophical changes in the 19th century

Howes, Sigi (2004)

Thesis (MEd)--University of Stellenbosch, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The name of the School 'Tot Nut van het Algemeen' appears often in the literature on early Cape education. It is described as an institution of excellence that boasts many famous pupils such as President Jan Brand, Ds JH Neethling and 'Onze Jan' Hendrik Hofmeyr. In this study I explore how the School managed to adapt to political, social and philosophical changes to survive for 70 years. I do this through telling the narrative of its existence and functioning, and investigate the vexing question as to why it was forced to close in 1870. The research document consists of 9 chapters. The introductory chapter provides the orientation for the study. It is followed by a chapter dealing with the factors that led to the establishment of the School, taking into account events both overseas and at the Cape. Chapter 3 focuses on the British occupation of the Cape, with special emphasis on the Anglicisation of schools and the reaction of the colonists to this change of circumstance. Chapter 4 describes the School's activities from 1832, covering among other aspects, its reopening, curriculum and funding. The School's link with the South African College is also explored. In Chapter 5, I discuss the education policies that shaped the School, as well as the ideals of liberalism and democracy in as far as the School practiced them. Chapter 6 deals with the closing of the School, and I offer various reasons for this. In chapter 7, I present cameos of some of the influential teachers, while the School's legacy to Cape society is examined in Chapter 8. The study concludes with a reflection that draws these facts into an integrated view and highlights pertinent insights into the 'Tot Nut' as a worthy institution in the light of the findings revealed in this research.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die naam van die skool 'Tot Nut van het Algemeen' verskyn dikwels in die literatuur oor vroeë onderwys aan die Kaap. Dit word as 'n puik instansie beskryf, met menige bekende oudleerlinge soos President Jan Brand, Ds JH Neethling en 'Onze Jan' Hendrik Hofmeyr. In hierdie studie ondersoek ek hoe die Skool by verskeie politiese, sosiale en filosofiese veranderinge aangepas het om sodoende 70 jaar te kon oorleef. Dit doen ek deur die Skool se bestaan en funksionering te beskryf, en ek spreek die frustrerende kwessie aan waarom dit in 1870 gedwing is om te sluit. Die navorsingsverslag bestaan uit 9 hoofstukke. Die inleiding behels die oriëntasie ten opsigte van die studie. Dit word gevolg deur 'n hoofstuk wat handeloor die faktore wat tot die ontstaan van die Skool gelei het, waar daar na gebeure oorsee sowel as aan die Kaap, gekyk word. Hoofstuk 3 fokus op die Britse besetting, veralop die Anglisasie van die skole en die , koloniste se reaksie daarop. Hoofstuk 4 beskryf die Skool se aktiwiteite vanaf 1832, onder andere sy heropening, die kurrikulum en bevondsing. Die Skool se verwantskap met die Suid- Afrikaanse Kollege word ook bespreek. In Hoofstuk 5 ondersoek ek die opvoedingsbeleid wat die Skool beïnvloed het, asook die ideale van liberalisme en demokrasie in so ver die Skool dit beoefen het. Hoofstuk 6 handeloor die sluiting van die Skool en ek bied verskeie redes daarvoor aan. In Hoofstuk 7 bestaan uit sketse van die vernaamste onderwyspersoneel, terwyl die Skool se bydrae tot die Kaapse samelewing in Hoofstuk 8 voorgelê word. Die studie word afgerond met 'n terugblik wat hierdie feite in 'n integreerde perspektief oor die 'Tot Nut' bymekaar bring en, in die lig van die bevindings wat in hierdie navorsing blootgelê is, kan dit as 'n waardige instansie beskou word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53775
This item appears in the following collections: