What I did is just to talk; nothing else' : the experiences of HIV/AIDS counsellors attached to lifeline, Khayelitsha, Cape Town

Date
2003-02
Authors
Rohleder, Poul Andrew
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Counselling has been recognised as an important component ofHIV and AIDS care, and an essential part ofHIV testing. Counsellors are involved in a dynamic interrelationship with their clients as well as with the organisations in which they work. From a psychoanalytic framework, unconscious anxieties can playa role in the work of the counsellor. Transference and countertransference are processes, which are involved in the counselling situation. While these processes can be a source for understanding the client, they may also become problematic for the counsellor when they overwhelm the counsellor. This study explores the experiences of HIVIAIDS counsellors attached to Lifeline, Khayelitsha in Cape Town. Twenty-nine counsellors were interviewed using individual interviews and focus group discussions. Results explore the counselling training and activity; the difficulties of counselling; what helps the counsellor to cope; and the general impact that counselling has had on the counsellors' lives. The findings reveal the difficult and often distressing aspect of counselling persons with HIVand AIDS. A number of issues facing the client, as well as cultural and workplace issues may cause difficulties for the counsellor. In addition, the nature of the disease, and the issues it creates for the patient, can arouse a number of anxieties in the counsellor related to their own past. The results reveal some possible limitations to an individual client-centred approach. The study concludes that psychodynamic issues should form part of the counsellor's training, and be explored during regular counsellor supervision.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Berading is erken as 'n belangrike komponent in HIV en VIGS sorg, en 'n essensiele deel van HIV toetsing. Beraders is betrokke in 'n dinamiese verhouding met hul kliënte so wel as die organisasies vir wie hulle werk. Vanaf 'n psigoanalitiese raamwerk kan angs in die onderbewussyn, 'n rol speel in die werk van beraders. Oordrag en teenoordrag is prosesse wat betrokke is by die beradingsituasie. Alhoewel die proses 'n bron is wat tot beter verstandhouding met die kliënt kan lei, mag dit ook die berader oorweldig. Hierdie studie verken die ervaringe van beraders verbonde aan LifeLine, Khayelitsha in Kaapstad. Nege-entwintig beraders is individueelonderhoude mee gevoer en het aan fokus groepe deelgeneem. Resultate ondersoek die berading opleiding en aktiwiteite; die problematiese aspek van berading; wat die berader help om klaar te kom; en die algemene impak wat berading het op die lewe van 'n berader. Die resultate onthul die moeilike en dikwelse stresvolle aspek van berading met HIV en VIGS pasiënte. 'n Aantal aspekte wat die pasiënte mee toe doen kry so wel as kulturele en werksplek faktore kan sake vir die berader beïnvloed. Verder kan die aard van die siekte en die probleme wat die siekte vir die pasiënt veroorsaak lei tot angs vir die berader ten opsigte van sy ofhaar eie verlede. Die resultate onthul verskeie tekortkominge tot 'n individueeie kliëntgesentreerde berading. Die studie beslus dat psigodinamiese probleme dalk deel moet vorm in die berader se opleiding, asook verder ondersoek moet word in gewone berader toesighouding.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2003.
Keywords
Counseling -- Vocational guidance -- South Africa -- Khayelitsha, HIV-positive persons -- Counseling of -- South Africa -- Khayelitsha, AIDS (Disease) -- Patients -- Counseling of -- South Africa -- Khayelitsha, Dissertations -- Psychology, LIFELINE (South Africa)
Citation