Utopie, filosofie en hermeneutiek : 'n verkenning van die denke van Gianni Vattimo

Date
2003-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Utopia, Philosophy and Hermeneutics Exploring the thought of Gianni Vattimo Article I: The End of Utopia An explanation for the rise of distopia in popular culture with reference to the ideas of Gianni Vattimo In this article the development of utopianism is described by tracing it back to its original classical form, following it through its modernistic form and finally describing distopia as the postmodern form of utopia. Using the ideas of Gianni Vattimo, distopia is interpreted as the creative embodiment of the "counterfinality of reason". In this way distopia acts as a critique of modem rationalism. The question is raised if it is possible to speak of "the end of utopia" in postmodern times. It is concluded that utopian thought remains and functions as a necessary fiction in postmodern ethics. Article II: An Appropriate Postmodern Philosophy A discussion of the hermeneutics of Gianni Vattimo The aim of this article is to discuss the radical hermeneutics proposed by the Italian philosopher Gianni Vattimo. Vattimo declares a radicalization of hermeneutics to be the only consistent, persuasive and valid approach to the postmodern conditions of existence we find ourselves in today. In order to explain what this approach entails, and how Vattimo justifies it, this article discusses his interpretation of the history (and end) of modernity, as well as his proposals for a new task for philosophy, and for a postmodern ethics.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Utopie, Filosofie en Hermeneutiek 'n Verkenning van die denke van Gianni Vattimo Artikel I: Die Einde van Utopie 'n Verklaring vir die opkoms van distopie in populêre kultuur aan die hand van die idees van Gianni Vattimo Hierdie artikel beskryf die ontwikkeling van utopianisme deur die oorspronklike klassieke en latere modernistiese vorme daarvan na te gaan, en uiteindelik distopie te beskryf as die postmoderne vorm van utopie. Met verwysing na die denke van Gianni Vattimo word distopie geïnterpreteer as die kreatiewe beliggaming van die "kontrafinaliteit van rede". Op hierdie manier lewer distopie kritiek op moderne rasionalisme. Die vraag word gevra na die moontlikheid daarvan om te kan praat van "die einde van utopie" in postmoderne tye, en uiteindelik word tot die gevolgtrekking gekom dat utopiese denke steeds 'n rol het om te speel as 'n noodsaaklike fiksie binne 'n postmoderne etiek. Artikel II: 'n Gepaste Postmoderne Filosofie 'n Bespreking van die hermeneutiek van Gianni Vattimo Die doel van hierdie artikel is om die Italiaanse filosoof Gianni Vattimo se voorstel vir 'n radikale hermeneutiek te bespreek. Vattimo is oortuig daarvan dat 'n radikalisering van hermeneutiek die enigste konsekwente, oortuigende en geldige benadering is tot die postmoderne bestaanstoestande waarbinne ons onsself vandag bevind. In 'n poging om te verduidelik wat hierdie benadering behels, en hoe Vattimo dit regverdig, word sy interpretasie van die geskiedenis (en einde) van moderniteit bespreek, asook sy voorstelle vir 'n nuwe taak vir die filosofie, en vir 'n postmoderne etiek.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
Vattimo, Gianni, -- 1936 -- Criticism and interpretation, Utopias, Dystopias, Philosophy, Modern -- 20th century, Postmodernism, Hermeneutics, Dissertations -- Philosophy, Theses -- Philosophy
Citation