Polymer networks at surfaces

Date
2003-03
Authors
Vandoolaeghe, Wendy Leigh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In this thesis the formation and properties of a polymer gel on and at a surface are investigated. The gel under investigation is defined as a three-dimensional network of macromolecules that form permanent links with one another and also with confining planar surfaces. The precise location of the crosslinks on the wall or on another macromolecule is not known prior to linking, and will differ from sample to sample. However, once the crosslinks are formed, they are assumed to be permanent. This random linking is the source of the disorder in the system, over which a quenched average has to be taken. An existing model [9] of network formation, with polymer-polymer crosslinks, is extended to incorporate a surface and polymersurface crosslinks. Within the framework of replica theory, statistical averages and physical properties of the system are calculated by means of a variational approach. Macroscopic information, in terms of the free energy of deformation, is obtained by using two different potentials to simulate the erosslinks mathematically.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie tesis word die vorming en eienskappe van 'n polimeergel, wat teen 'n oppervlak gevorm word, ondersoek. Die gel word gedefinieer as 'n drie-dimensionele netwerk van makromolekules wat permanente bindings met mekaar, maar ook met twee inperkende, platvlakke, vorm. Die presiese ligging van die bindings op die muur en op ander makromolekules is nie vooraf bekend nie, en sal verskil van een gel-monster tot die volgende. Sodra die konneksies egter gevorm is, word aanvaar dat hulle permanent is. Die lukrake bindingsproses is die oorsprong van wanorde in die sisteem, waaroor 'n wanorde-gemiddelde bereken moet word. 'n Bestaande model [9]van netwerkvorming, met polimeer-polimeer bindings, word uitgebrei om 'n oppervlakte en polimeer-oppervlak bindings in te sluit. Statistiese fisika gemiddeldes en fisiese eienskappe van die sisteem word binne die raamwerk van replika-teorie en 'n variasie benadering bereken. Makroskopiese inligting, in terme van die vrye energie van vervorming, word verkry deur twee verskillende potensiale te gebruik om die konneksies wiskundig voor te stel.
Description
Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
Polymer networks, Surface chemistry, Polymer colloids, Dissertations -- Physics, Theses -- Physics
Citation