'n Kultuurhistoriese ontleding van pikturale humor, met besondere verwysing na die werk van T.O. Honiball

Date
2003-04
Authors
Verster, F. P. (Francois Philippus)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: There are vanous definitions of the concept humour, each depending on the perception thereof. Such perceptions are influenced by shared experiences, culture, milieu and individual creativity. Pictorial humour is divided into various sub genres such as the caricature, cartoon and comic strip. Each one of these sub genres portrays an individual process of development, both locally and globally. The work of TO Honiball forms part of this tradition. His artistic personality and sense of humour is unmistakably portrayed in his creative work. Honiball became famous as a political cartoonist and played an important role in the rise of the National Party, seeing that his association with the Nasionale Pers provided him with a forum as opinion-former. It is said that his comic strips Oom Kaspaas, Jakkals en Wolf and Adoons-hulle influenced different age groups and even people who were not Afrikaners. It was however mainly Afrikaans-speaking people who strongly identified with these strips due to the strong Afrikaans character thereof. Various instances own Honniballiana, where it is being preserved and is available for research purposes. A number of marketing initiatives were launched to promote the work of Honiball, mainly by TO Honiball-Promosies. Despite the fact that much of his work is dated, new interest is generated by utilising his work in educational programmes. Honiball's body of work is a source for culture-historical research seeing that it offers references to the tangible and intangible culture of Afrikaans-speaking South Africans during his lifetime.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Etlike definisies bestaan van die begrip humor, afhangend van die persepsie daarvan. Sodanige persepsies word beïnvloed deur onder andere gedeelde ondervindings, kultuur, milieu en individuele kreatiwiteit. Pikturale humor word onderverdeel in verskillende sub-genres, soos die karikatuur, spotprent en strokie. Hierdie sub-genres toon elk 'n afsonderlike ontwikkelingsgang, plaaslik en globaal. Die werk van TO Honiball vorm deel van dié tradisie. Sy kunstenaarspersoonlikheid en humorsin word eweneens onmiskenbaar verbeeld in sy skeppings. Honiball het bekendheid verwerf as politieke spotprenttekenaar en het 'n belangrike rol gespeel in die opgang van die Nasionale Party, omdat sy verbintenis met die Nasionale Pers aan hom 'n forum gebied het om as meningsvormer op te tree. Daar word beweer dat sy strokiesreekse Oom Kaspaas, Jakkals en Wolf en Adoons-hulle verskillende ouderdomsgroepe en selfs mense van ander volksgroepe as die Afrikaner bereik het. As gevolg van die eg- Afrikaansheid daarvan het egter hoofsaaklik Afrikaanssprekendes sterk aanklank daarby gevind. Verskillende instansies is in besit van Honiballiana, waar dit bewaar word en beskikbaar is vir navorsingsdoeleindes. 'n Aantal bemarkingsinisiatiewe is geloods om Honiball se werk te promoveer, hoofsaaklik deur TO Honiball-Promosies. Ten spyte van die feit dat talle voorbeelde van sy werk gedateer is, word nuwe belangstelling gegenereer deur middel van die aanwending van sy werk in opvoedkundige programme. Honiball se oeuvre bied bronne vir kultuurhistoriese navorsing aangesien dit verwysings bied na die geestelike en stoflike kultuur van Afrikaanssprekendes gedurende sy leeftyd.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
Honiball, T. O., Wit and humor, Pictorial, South African wit and humor, Pictorial, Caricatures and cartoons -- South Africa, Dissertations -- History, Theses -- History
Citation