Naar analogie van schaduwen aan de wand : een wijsgerige interpretatie van 'de schaduw als kunstwerk' aan de hand van Plato's grotvergelijking

Date
2003-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In this thesis, 'shadow' is investigated as an object of thought and (analogically connected to this) of perception. This dialectical process is structured through means of a series of experiments and Plato's allegory of the cave, which is interpreted as a process directed towards selfconciousness. This process is further explained through thinkers such as, Blumenberg, Heidegger, Levinas en Voegelin. The purpose of this study is to break with the self-evident way in which 'shadow' is 'normally' treated and to bring back about a sense of astonishment for it.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie tesis word die 'skaduwee' as waarnemingsobjek en (analogies verwant daaraan) as denkobjek ondersoek. Hierdie dialektiese proses word gestruktureerd met behulp van 'n aantal eksperimente en Plato se grotgelykenis, wat geinterpreteer word as programmaties van die proses van selfbewuswording. Hierdie proses word verder toegelig aan die hand van denkers soos Blumenberg, Heidegger, Levinas en Voegelin. Die doel van die ondersoek is om die vanselfsprekendheid waarmee daar met die fenomeen van die skaduwee omgegaan word te deurbreek en weer verwondering daarvoor op te roep.
NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING: In deze thesis wordt de 'schaduw' als waarnemingsobject en (analogisch verwant daaraan) als denkobject onderzocht. Dit dialectische proces wordt gestructureerd met behulp van een aantal experimenten en Plato's grotvergelijking, die geïnterpreteerd worden als een proces gericht op zeltbewustwording. Dit proces wordt verder toegelicht aan de hand van denkers zoals, Blumenberg, Heidegger, Levinas en Voegelin. Het doel van het onderzoek is om de vanzelfsprekendheid waarmee met het fenomeen van de 'schaduw' omgegaan wordt, te doorbreken en er opnieuw verwondering voor op te roepen.
Description
Thesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2003.
Keywords
Plato -- Criticism and interpretation, Blumenberg, Hans -- Criticism and interpretation, Heidegger, Martin, 1889-1976 -- Criticism and interpretation, Lévinas, Emmanuel -- Criticism and interpretation, Voegelin, Eric, 1901-1985 -- Criticism and interpretation, Shades and shadows -- Philosophy, Plato's cave (Allegory)
Citation