Marketing of factory shop tourism in greater Cape Town using ArcIMS

Terrapon, Heather (2003-03)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Tourism has, in recent years, become a vital source of foreign currency for South Africa; in addition it provides many South Africans with employment. The process of planning a trip involves locating places of interest to visit. In this age of technological advances, the Internet is one of the most popular methods of sourcing information. This study aims to act as a guideline for the creation of interactive maps for tourism websites using factory shopping as a case study. The locations of all the factory shops in the Cape Metropolitan Area were captured and served over the Internet using ArcIMS. The report begins with a discussion of the geographical aspects of tourism and of the way that geographical information systems (GIS) can be applied to tourism. Global factory shopping trends and the tourism and travel market are briefly investigated. The second chapter continues the discussion of factory shops and tourism, but focuses on Cape Town. The types of shops found in Cape Town are discussed as well as their marketing methods. The possibility of factory shop tourism in Cape Town is examined and compared to factory shop tourism overseas. Chapter Three details the way that the locations of the factory shops were captured. The reasons for the demarcation of the study area are discussed. The database design and factory shop capture methods are explained. The attributes added to the factory shops are qualified and the categories of factory shops explained. Chapter Four introduces Internet mapping and ArcIMS. The website target audience is investigated and the ArcIMS architecture explained. A discussion of the set-up of the website is presented in a step-by-step format, allowing readers to create their own website. Chapters Five and Six detail the final site composition and testing of this site as well as possible website additions and customisations in this research respectively. The feasibility of this website in South Africa is discussed and the need for a fast Internet connection is regarded as a reason for the application’s possible limited success. Keywords: GIS, internet mapping, ArcIMS, tourism, travel, factory shops, internet marketing, retail marketing, South African tourism, tourists

AFRIKAANSE OPSOMMING: Toerisme het in die in afgelope jare ‘n belangrike bron van buitelandse valuta vir Suid-Afrika geword. Dit skep ook werksgeleenthede vir baie Suid-Afrikaners. Die proses om te kies waar om met vakansie te gaan, is van kardinale belang en in ons eeu van tegnologie is die Internet een van die mees populere maniere om die inligting op te spoor. Die doel van hierdie studie is om riglyne daar te stel vir die skep van ‘n interaktiewe kaart vir toerisme webwerwe, deur gebruik te maak van fabriekswinkels as ‘n gevallestudie. Die ligging van die winkels in die Kaapse Metropolitaanse Streek is vasgele en bedien op die Internet deur middel van ArcIMS. Die verslag begin met ‘n bespreking van die geografiese aspekte van toerisme en die manier hoe geografiese inligtingstelsels (GIS) toegepas kan word vir toerisme. Fabriekswinkel koop-tendense, die toerisme- en reisbedryf word kortliks ondersoek. Die bespreking van fabriekswinkels en toerisme word in die tweede hoofstuk voortgesit, maar met ‘n Weskaap-fokus. Die verskillende soorte fabriekwinkels wat in Kaapstad gevind word, asook hul bemarkingsmetodes word bespreek. Die moontlikheid van fabriekswinkeltoerisme in Kaapstad word ondersoek en vergelyk met soortgelyke toerisme oorsee. Hoofstuk Drie beskryf die wyses waarop die ligging van die fabriekswinkels vasgele is. Die redes vir die afbakening van die studiegebied asook die databasisontwerp en fabriekswinkel vaslemetodes word verduidelik. Die kenmerke wat aan die fariekswinkels toegeken is, word gekwalifiseer, gekategoriseer en verduidelik. Hoofstuk Vier stel Intemetkartering en ArcIMS bekend. Die webwerf teikengroep asook die AcIMS argitektuur word ondersoek en verduidelik. Die opstel van die webwerf word stapsgewys uiteengesit sodat lesers hul eie webtuistes kan opstel. Hoofstuke Vyf en Ses beskryf die resulterende webtuiste en die toetsing daarvan, asook die moontlike webwerf vebeterings wat gemaak kan word. Die uitvoerbaarheid van hierdie webtuiste in Suid-Afrika word bespreek en die behoefte aan ‘n hoespoed Intemet-konneksie word gesien as ‘n moontlike beperking vir die sukses daarvan. Sleutelwoorde: GIS, Intemet-kartering, ArcIMS, toerisme, reis, fabriekswinkels, Intemetbemarking, kleinhandelbemarking, Suid-Afrikaanse toerisme en toeriste.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53496
This item appears in the following collections: