Disabled persons : predictors for the risk of contracting HIV/AIDS and primary prevention strategies

Date
2003-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Progress has been made in the approach to combating the spread of HIV/AIDS with regards to the Department of Health's presentation of the HIV/AIDS/STD Strategic Plan for South Africa. However, deep concem exists with regards to specific marginalized groups such as disabled persons within the South African sector threatened by the spread of HIV/AIDS. The aim of this paper was to review published academic papers on the specific ways in which disabled people are at risk for contracting HIV/AIDS, and the existence of primary prevention programmes designed and specifically aimed at the disability sector. The roles of non-governmental and other organisations were also looked at. The first section of the review focused on high-risk behaviour among disabled persons for contracting HIV/AIDS. Existing literature covered mainly areas of intellectual disability and psychiatric disability. Disabled persons struggle with the same issues of good education, workers' rights, gender equality, health care and social support and well-being as the general population. These issues are however exacerbated by struggles unique to those living with a disability. Inadequate public and social support increase disabled people's vulnerability to issues such as poverty, lack of resources, and inadequate education, heightening their risk of contracting HIV/AIDS. The second section of the review discusses the area of primary prevention, explaining why prevention programmes should be tailormade for specific needs such as those of disabled persons. Examples of prevention programmes from the literature are looked at, as well as a prevention initiative launched in South Africa.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Vooruitgang is gemaak op die gebied van die voorkoming van die verspreiding van MIVNIGS met die bekendstelling van die Departement van Gesondheid se MIVNIGS/STD Strategiese Plan vir Suid-Afrika. Daar is wel steeds kommer oor spesifieke gemarginaliseerde groepe, soos gestremde persone, binne die Suid- Afrikaanse sektor wat bedreig word deur die verspreiding van MIVNIGS. Die doel van die studie was om 'n oorsig te kry van akademiese materiaal wat gepubliseer is oor die spesifieke wyses waarop mense met 'n gestremdheid in gevaar verkeer om MIVNIGS op te doen, asook primêre voorkomingsprogramme wat spesifiek ontwerp en gemik is op die gestremde sektor. Daar is ook gekyk na die rol van nie-regerings- en ander organisasies. Die eerste deel van die studie fokus op hoë risiko gedrag van gestremde persone wat hulle in gevaar mag stel vir die opdoen van MIVNIGS. Bestaande literatuur handel meestaloor die areas van intellektuele gestremdheid en psigiatriese siektes. Gestremde persone moet dieselfde uitdagings oorkom as diegene in die algemene populasie, soos byvoorbeeld die gebrek aan goeie onderwys, arbeidsregte, diskriminasie op grond van geslag, gesondheidssorg, asook sosiale steun en algemene welsyn. Gestremde persone se kwessies word egter vererger deur sekere uitdagings wat uniek is aan 'n lewe met 'n gestremdheid. Gestremde persone ontvang meestalonvoldoende publieke en sosiale steun wat dikwels armoede, gebrek aan hulpbronne en onvoldoende opvoeding tot gevolg het. Laasgenoemde verhoog gestremde persone se kanse om MIVNIGS op te doen. Die tweede deel van die studie bespreek primêre voorkomingsprogramme en waarom dit noodsaaklik is om voorkomingsprogramme te ontwerp wat uitsluitlik gemik is op spesifieke populasies. Daar word dan ook gekyk na voorbeelde van primêre voorkomingsprogramme in die literatuur, asook 'n voorkomingsinisiatief wat in Suid-Afrika geloods is.
Description
On t.p.: Master of Arts (Clinical Psychology)
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
People with disabilities -- Health risk assessment, HIV (Viruses), AIDS (Disease) -- Prevention, Dissertations -- Psychology
Citation