Die sosiale en religieuse rol van die vrou in oud-Israel

Date
2003-03
Authors
Jacobs-Smith, Michelle Wilma
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The study investigates the social and religious roles of women in Ancient Israel. The thesis comprises of four parts. Chapter 1 focuses on the role of women in an anthropological perspective. We take a look at how women were perceived within the pre-industrial communities. Israel did not live in a vacuum but was part and parcel of the ancient Near Eastern cultural world. Chapter 2 therefore focuses on the role of women in Egyptian and Assyrio-Babylonian cultures. Her social, economic, political and religious roles are under investigation. In Chapter 3 the focus shifts to the role of women within the social organisation. A short overview with a few examples demonstrates where the role of women expands beyond that of social organisation. This role, which could be described as a "political function", was only allocated to a few privileged women. Chapter 4 deals with the religious role of the Israelite women. This chapter forms the other focus point of the study. The religious activities of women within the official, popular and familiy religious spheres are examined. Chapter 5 presents a brief summary of the main conclusions of the study.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie studie word ondersoek ingestel na die sosiale en religieuse rol van die vrou in Oud-Israel. Die tesis bestaan uit vier dele: In Hoofstuk I word aandag gegee aan die rol van die vrou in antropologiese perspektief. Hier word nagegaan hoe die vrou gesien is in pre-industriële gemeenskappe. Omdat Israel nie in 'n vakuum geleef het nie, maar 'n integrale deel van die ou Nabye Oosterse kultuurwêreld was, word daar in Hoofstuk 2 op 'n oorsigtelike wyse op die plek van die vrou in die kulture van Egipte en Assirië- Babilonië gekonsentreer. In Hoofstuk 3 verskuif die fokus na Israel en word nagegaan watter rol die vrou in die sosiale organisasie gehad het. Daar word ook kortliks gekyk na voorbeelde waar die rol van die vrou wyer gestrek het as die engere familie kring. Hierdie rol, wat getipeer sou kon word as 'n tipe "politieke funksie", was egter net vir 'n paar vroue beskore. Hoofstuk 4 handel oor die religieuse rol van die vrou in Israel. Hierdie hoofstuk vorm die ander fokuspunt van die studie. Daar word gekyk na die aandeel van die vrou in die offisiële religie, die populêre religie en die familie-religie. In Hoofstuk 5 word die belangrikste bevindinge van die ondersoek kortliks saamgevat.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
Women -- History, Women -- Research, Women -- Iraq -- History, Women -- Egypt -- History, Women -- Political activity -- History, Women in public life -- History, Women and religion -- History, Women -- Social life and customs, Women and religion -- Palestine, Women -- Political activity -- Palestine, Jewish women -- Palestine -- Social life and customs, Women in Judaism -- History, Dissertations -- Ancient studies, Theses -- Ancient studies
Citation