Die impak van die 1994-1997 personeeloorplasingsproses op plaaslike owerhede : 'n gevallestudie

Date
2003-12
Authors
Adams, Nazeem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: During 1994 to 1997, local authorities in the Cape Metropolitan area underwent a transformation process aimed at, amongst other things, improving service delivery to all inhabitants. The transformation process dealt with, inter alia, the physical transferring of personnel from the former Cape Metropolitan Council to the former Tygerberg Municipality. This historic study identifies several theoretical aspects of organisational change and the personnel transferring processes that public managers should take cognisance of should they wish to successfully complete similar changes and personnel transferring processes in the future. This study analyses the transferring process as followed by the Cape Metropolitan Council and the Tygerberg Municipality in a systematic manner, and tests the perceptions of the "transferred" personnel and the "receivers" of the "new" personnel by means of the questionnaire method. Following this, normative suggestions are made for future personnel transferring processes at local authorities. An important fmding of this study revealed that respondents were of the opinion that although the physical transferring process were "successfully" executed and completed (measured against the relevant legislation), the transferring process was less successful when measured against the human (especially psychological) factors involved in the transferring process.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Gedurende 1994-1997 was plaaslike owerhede in die Kaapse Metropolitaanse gebied besig met 'n transformasieproses met, onder meer, die doel om aan alle inwoners doeltreffende diens te lewer. Die transformasieproses het onder meer verband gehou met die fisiese oorplasing van personeel vanaf die voormalige Kaapse Metropolitaanse Raad na die voormalige Munisipaliteit Tygerberg. Hierdie historiese studie identifiseer verskeie teoretiese aspekte wat betrokke is by organisatoriese verandering en personeeloorplasingsprosesse waarvan openbare bestuurders kennis behoort te neem indien hulle soortgelyke verandering en personeeloorplasingsprosesse suksesvol wil deurvoer. Die studie analiseer die oorplasingsproses soos gevolg deur die Kaapse Metropolitaanse Raad en die Munisipaliteit Tygerberg op 'n sistematiese wyse uiteen, en toets die persepsies van die "oorgeplaasde" personeel en die "ontvangers" van die "nuwe" personeel deur middel van die vraelysmetode. Voorts word normatiewe voorstelle gemaak vir toekomstige personeeloorplasingsprosesse by plaaslike owerhede. 'n Belangrike bevinding van die studie is dat respondente van mening is dat hoewel die fisiese oorplasingproses "suksesvol" uitgevoer en afgehandel was (gemeet aan die hand van relevante wetgewing), die oorplasingproses minder suksesvol was indien dit gemeet word aan die hand van die menslike (veral sielkundige) aspekte betrokke by die oorplasingsproses.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
Organizational change -- Case studies, Local government -- South Africa, Dissertations -- Public management and planning, Theses -- Public management and planning
Citation