Die gebruik van klank om nuus op die Internet oor te dra

Date
2003-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In this work I explore the use of sound as a means of presenting news to the user of the Internet. I accept that news sound as such, as it is presented on radio, is an effective mass communication medium. From there I ask the question if this sound, with the same underlying principles used in radio, can be effectively used on the Internet. This opposed to real changes made in the gathering, preparation and presentation of sound to be effective on the Information Superhighway. In the first chapter I look at the methods (good and bad) utilized to present sound on the radio. When I present a model for Internet use later in the work (chapter 5) I use these as a starting point. Some definitions are formulated, which also become important in chapter 5. In the second chapter I touch on the origins of the Internet and the use of web sites to provide a news service. I explore the methods employed by news specific sites to communicate information to Internet users and I compare that to uses on a non-news site, in this case National Geographic.com. Again I use the positive aspects of the study of these sites to form part of the model presented in chapter 5. Chapter 3 is dedicated to the technological development of the Internet and the use of multimedia to convey information. I also touch on the future of the information system and the expectations and requirements these developments would put on journalists working on the medium. In chapter 4 I compare the way in which three news sites handled the covering of the terrorist attack on America. Because of the territorial advantage, I choose to look at the coverage one year after the event. The positive use of text, video, sound and images on these three sites are used to format the model in the next chapter. As said previously, chapter 5 contains a model for the use of multimedia, specifically sound, to convey news information on the Internet. While the focus is on sound, I suggest here that the model is applicable to all the aids available to the Internet producer.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie werkstuk ontleed ek die gebruik van klank as 'n werktuig om nuus aan die Internetgebruiker oor te dra. Ek gaan van die beginsel af uit dat nuusklank op sy eie, met ander woorde soos dit op die radio uitgesaai word, wel 'n effektiewe, vinnige metode is om nuus aan massas mense oor te dra. Die vraag word gevra of klank op dieselfde manier, met dieselfde grondbeginsels en gebruike, 'n effektiewe medium is om nuus op die Internet aan te bied. Dié vraag word in teenstelling geplaas met die moontlikhede dat klank liefs op die radio hoort en nie deel behoort te wees van nuuswebtuistes nie, of dat daar wesenlike veranderinge gemaak behoort te word aan die nuus wat op die radio aangebied word, voor dit effektief op die Internet gebruik kan word. In die eerste hoofstuk kyk ek na die oorsprong en geskiedenis van radio en daarna na die ontwikkeling van nuus op radio. Ek behandel die beginsels van radionuus, met die doelom hierdie kenmerke dan later in die werkstuk (hoofstuk 5) te gebruik as die grondbeginsels vir 'n model vir die gebruik van klank om nuus op die Internet oor te dra. Ek kyk na die goeie en slegte praktyke wat in die oordrag van nuus op radio ontstaan het en probeer hierdeur sif om nie dieselfde swakplekke by die bogenoemde model in te sluit nie. In hierdie hoofstuk formuleer ek dan definisies vir die verskillende gebruike van klank om nuus oor die radio oor te dra. Hierdie definisies word ook later gebruik in die model vir die effektiewe gebruike van nuusklank op die Internet. In die tweede hoofstuk kyk ek na die oorsprong van die Internet, en dan (in meer detail) na die ontstaan van nuuswebtuistes. Ek ontleed die manier waarop inligting aan Internetgebruikers oorgedra word, op webtuistes wat spesifiek vir nuus geskep is, maar ek vergelyk dit ook met 'n webtuiste wat na my mening die Internet se kenmerke behoorlik aanwend om inligting oor te dra, nl. NationaIGeographic.com. Die goeie en slegte punte van die oordrag van inligting op die medium word ontleed, om ook later deel te vorm van die model in hoofstuk 5. Ek kyk in die derde hoofstuk na die tegnologiese ontwikkeling van die Internet en die gebruik van multimedia op die netwerk. Daar word ook geraak aan die toekomsmoontlikhede van die oordrag van groot hoeveelhede data (soos klank en video) op die netwerk. Soos die tegnologie ontwikkel, moet die persoon wat die produk daarstelontwikkel, en ek kyk na die vereistes wat aan joernaliste/vervaardigers van Internetnuus gestel word. In die vierde hoofstuk vergelyk ek die Internetaanbiedings van 'n spesifieke nuusgebeurtenis, die aanval op Amerika op 11 September 2001, van drie nuuswebtuistes. Ek kyk na die aanbiedings van die BBC, CNN en die SAUK, spesifiek na die gebruik van teks, grafika, video en klank om nuus aan Internetgebruikers oor te dra. Die (goeie en minder goeie) gebruik van klank op dié drie webtuistes vorm dan die basis van die model wat ek in hoofstuk 5 aanbied. Die vyfde hoofstuk word gewyaan die daarstelling van 'n model om klank as nuusmedium op die Internet te gebruik. Ek kyk na die beginsels van die goeie gebruik van klank wat in die eerste hoofstuk daargestel is en probeer dit verwerk vir gebruik op die Internet. Hoewel ek nie spesifiek die gebruik van ander media, soos teks, video en grafika, behandel nie, doen ek in hoofstuk 5 voor dat die model vir al die hulpmiddels op die Internetnuuswebtuiste kan geld.
Description
Thesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2003.
Keywords
Internet radio broadcasting -- Sound effects, Webcasting, Dissertations -- Journalism, Theses -- Journalism
Citation