Approaches for the study of leaf carbohydrate metabolic compartmentation in arabidopsis thaliana

Date
2010-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The study of plants on a sub-cellular level is an important, yet challenging area and its application allows for novel insight into the understanding of metabolism and its regulation. In this study I describe the development of a reverse phase liquid chromatography mass spectrometry (RPLC-MS) technique in which 29 phosphorylated and nucleotide sugars could be detected and quantified. The method was validated with the use of authentic standards and the system displayed very good linearity (Rª > 0.95), while the recovery of the standards added to the plant material before extraction was between 65 and 125%. Further, Arabidopsis thaliana wild type (Col-0) and adenylate kinase (adk1) mutant leaf discs were fed 13C labeled glucose over a period of 24 hours and harvested at defined time intervals. Non aqueous fractionation, and metabolite profiling via the above mentioned rpLC-MS method in conjunction with gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) allowed for the detection and quantification of primary metabolites on a sub-cellular level as well as the determination of their relative isotopic label enrichments through primary carbon metabolism. Finally, a yeast complementation system was designed for the identification of tonoplast bound sucrose import proteins. The screening system identified 22 unique sequences from an Arabidopsis thaliana cDNA library. Four unknown sequences were identified, one of which displayed tonoplast membrane association upon in silico analysis. Three ATP-binding proteins were also identified as well as a sub-unit from the exocyst gene family. Further studies will include the functional characterization of the latter, as well as the development of additional cDNA libraries more suited for screening of sequences that encode sucrose importer proteins.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die studie van plante op a sub-sellulere vlak is ‘n belangrike maar uitdagende navorsingsarea en die toepassing daarvan dra by tot unieke insig tot ‘n beter begrip van metabolise regulasie. In die studie bespreek ek die ontwikkeling van ‘n teenoorgestelde fase vloeistof kromatografie massa spektrometrie (RPLC-MS) tegniek waarin 29 gefosforileerde en nukleotied suikers gevind en gekwantifiseer kon word. Geldigverklaring van die metode is bewerkstelling met die gebruik van oorspronklike standaarde and die systeem het baie goeie liniariteit (Rª > 0.95) getoon, terwyl die herstelbaarheid van standaarde wat bygevoeg is by die plant material voor ekstraksie tussen 65% en 125% was. Arabidopsis thaliana wilde type (Col-O) en die adenaliet kinase (adk1) mutant blaar dele is met 13C gemerkte glukose gevoed oor ‘n tydperk van 24 uur en geoes by spesifieke tydstippe. Nie-vloeibare fraksionering en metaboliet uitleg is vermag vanaf die genoemde RPLC-MS metode met behulp van gas kromotografie massa spektrometrie (GC-MS) wat die bepaling en kwantifikasie van primere metaboliete op n sub-sellulere vlak sowel as die bepaling van hul relatiewe isotropiese merker verrykers deur primere metabolisme toelaat. Verder is n gis komplementere systeem ontwerp vir die identifikasie van tonoplas gebinde sukrose invoer proteine. Die verkenningsysteem het 22 unieke volgordes opgelewer vanaf ‘n Arabidopsis thaliana kDNA biblioteek. Vier onbekende volgordes is geidentifiseer, een wat tonoplas membraan assosiasie toon met in silico analise. Drie ATP-bindings proteine is ook geidentifiseer asook ‘n sub-eenheid van die eksosyst geen familie. Verdere studies sal die funksionele karakterisering van die laaste protein insluit, asook die ontwikkeling van additionele kDNA biblioteke meer gepas vir verkenning sodiende identifiseer van volgordes wat sukrose invoer proteine vertaal.
Description
Thesis (MSc (Plant Biotechnology))--University of Stellenbosch, 2010.
Includes bibliography.
Keywords
Metabolic profiling, Carbohydrate metabolism, LCMS, Nucleotide and phosphorylated sugars, Dissertations -- Plant biotechnology, Theses -- Plant biotechnology, Plant compartmentation, Liquid chromatography mass spectrometry
Citation