Towards identifying effective leaders : the validity of the wheel as indicator of effective leadership behaviour during organisational change

Date
2002-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: On the basis of a literature review regarding effective leadership, coping with change and the assessment of effective leadership and coping, this study investigated the use of The Wheel, a free-format, projective technique, which lends itself to a qualitative and quantitative analysis. A group of (N=75) managers, within a large South African engineering organisation, were assessed during organisational change. Human Resource practitioners and supervisors evaluated participants' leadership effectiveness by using a six-point Lickert scale. Overall performance scores were calculated based on a gap analysis between perceived performance and required performance. High, Medium and Low performance groups were identified and compared in terms of The Wheel results. On a quantitative level significant differences were obtained with regards to Overall performance scores and the Number of Segments completed by participants. Furthermore, some of The Wheel constructs correlated with individual performance rating items and also appears to reflect the impact of organisational change on participants' Attitudes, Discrimination and Sense of Control towards key words "My Work". On a qualitative level, the contents of The Wheel profiles indicated themes that may be an indication of different approaches and lor problems experienced respectively by High and Low performance groups during organisational change. The Wheel may thus have predictive validity for assessing leadership effectiveness during organisational change, but due to limitations of this explorative study, further research is recommended.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Op grond van 'n literatuurstudie van effektiewe leierskap, hantering van verandering en die meting van effektiewe leierskap en probleemhantering, word die gebruik van The Wheel, 'n projeksietegniek wat kwalitatiewe en kwantitatiewe interpretasie behels, ondersoek. Vervolgens is 'n groep (N=75) bestuurders, vanuit 'n groot Suid-Afrikaanse ingenieurs organisasie, tydens organisatoriese verandering en herstrukturering geëvalueer. Prestasie beoordelings vir elk van die deelnemers is deur menslike hulpbronpraktisyns en supervisors gedoen op grond van 'n ses-punt Lickert skaal. Algehele prestasietellings is vir elke deelnemer bereken op grond van 'n gapingsanalise tussen waargenome prestasie en vereiste prestasie. Hoë, Medium en Lae prestasiegroepe is geïdentifiseer en vergelyk in terme van die The Wheel resultate. Op 'n kwantitatiewe vlak was daar betekenisvolle verskille tussen verskillende prestasiegroepe en die Getal Segmente ingevul deur deelnemers. Sommige van die The Wheel konstrukte het ook betekenisvolle korrelasies getoon met van die prestasiebeoordelingsitems. Die The Wheel resultate het ook die situasionele impak van organisatoriese verandering en herstrukturerinq gereflekteer in terme van deelnemers se Houdings-, Diskriminasie- en Kontroletellings behaal vir sleutelwoorde "My Werk". Op 'n kwalitatiewe vlak dui die inhoud van die The Wheel profiele daarop dat Hoë en Lae prestasiegroepe onderskeidelik verskillende temas meld tydens die vrye assosiasie oefening. Die The Wheel mag belofte inhou vir die met1ng van effektiewe leierskap, maar as gevolg van beperkings in hierdie eksploratiewe-studie. word verdere navorsing aanbeveel.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2002.
Keywords
Leadership -- Ability testing -- South Africa, Executive ability -- Testing, Dissertations -- Psychology, Theses -- Psychology
Citation