A roadmap towards sustainability of fast growing companies within the manufacturing industries

Date
2010-12
Authors
Kapp, Francois
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Any growing system is by definition in a transient phase, and consequently exhibits transient-, non-steady state-, unstable behaviour. Accordingly, this form of instability (systemic growth) is by and large conducive to the prosperity of said system. From a Control Systems perspective, transient behaviour that is not subjected to an adequate damping mechanism, does however lead to unavoidable adverse instability. Within the context of business systems, four distinct, yet interconnected entities (raw material, market demand, internal capability to deliver, and cash funds) serve as the damping mechanism to protect companies as a whole, against variation in any of the aforementioned entities. The level of damping afforded by the aforementioned entities is governed by its ability to decouple variation in one entity from undue variation in other entities. The higher the level of instability, the higher the associated level of damping required. The Thesis focuses on core instigators of negative instability within the context of Fast Growing Manufacturing Companies (FGMCs), and ultimately proposes a solution to prevent the regression from positive instability towards negative instability.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Enige groeiende stelsel is per definisie in ’n oorgangsfase en vertoon gevolglik verbygaande-, niestabiele oorgangsgedrag. Dienooreenkomstig is hiérdie vorm van onstabiliteit (sistemiese groei) in die algemeen bevorderlik vir die welvaart van genoemde stelsel. Vanuit ’n Beheerstelsels oogpunt, lei oorgangsgedrag wat nie onderworpe is aan ’n voldoende dempingsmeganisme nie, egter tot onafwendbare negatiewe onstabiliteit. Binne ’n besigheidstelsel konteks dien vier afsonderlike, tog onderlingverbonde entiteite (roumateriaal, markaanvraag, interne bekwaamheid om te lewer, en kontantfondse) as die dempingsmeganisme om besighede holisties te beskerm teen variasie in enige van die voorgenoemde entiteite. Die dempingsvlak wat deur die voorgenoemde entiteite gegun word, word bepaal deur dié se vermoë om variasie in een entiteit te ontkoppel van variasie in ander entiteite. Hoe hoër die vlak van onstabiliteit, hoe hoër die vereiste vlak van demping. Die Tesis fokus op kern aanstigters van negatiewe onstabiliteit binne die konteks van VinnigGroeiende Vervaardigingsbesighede en stel uiteindelik ’n oplossing voor om die regressie vanaf positiewe onstabiliteit na negatiewe onstabiliteit te verhoed.
Description
Thesis (MScEng (Industrial Engineering))--University of Stellenbosch, 2010.
Keywords
Manufacturing -- Sustainability, Fast Growing Manufacturing Companies (FGMCs), Manufacturing -- Instability, Companies -- Development and growth, Industries -- Instability, Dissertations -- Industrial engineering, Theses -- Industrial engineering
Citation