The determining of optimum protocol strategies for half-duplex telemetry communication links

Date
2002-12
Authors
Wolhuter, Riaan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Though not so prominent as the wide band, high speed, mainstream development of data communication networks, cost and particular bandwidth limitations, still ensure extensive and continuing use of low-speed, half-duplex data link equipment. Most of these applications are radio based and aimed towards telemetry systems serving a wide range of utilities. Experience has shown that systems engineering for this type of installation, is seldom undertaken to a satisfactory analytical level. Investigation of published analyses of CSMA protocols in general, has indicated scope of extension of theoretical work to include system parameters for the type of protocol investigated in this dissertation. This dissertation describes the mathematical modeling of such a strategy by utilising a significantly modified, finite source, transition state-matrix approach derived from queueing theory. The contribution of the dissertation is to include system overhead parameters, such as backoff strategy, channel noise, equipment rise times, propagation- and retry delays, into the abovementioned model. The latter provides a relatively straightforward and readily applicable method for system analysis and performance prediction. A further contribution is the presentation of a software emulation with which different strategies could be simulated, allowing for adjustment of all design parameters. The simulation is intended for parallel and confimatory use with the theoretical model. A dual set of tools, theoretical and emulation based, is thus contributed to assist with the system design, performance prediction and protocol selection process.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Alhoewel nie so prominent soos die wyeband, hoëspoed, hoofstroom ontwikkeling van datakommunikasie netwerke nie, verseker koste en spesifieke bandwydte beperkings nog die uitgebreide en voortdurende gebruik van laespoed half-dupleks data verbindingstoerusting. Meeste van die toepassings is radio gebaseer en gerig op telemetriestelsels wat deur 'n wye verskeidenheid diensverskaffers benut word. Stelselontwerp vir hierdie tipe installasies word selde op analitiese vlak benader. Ondersoek van gepubliseerde analises van kontensieprotokolle in die algemeen, het ruimte aangetoon vir die uitbreiding van bestaande teoretiese werk om stelselveranderlikes soos van toepassing op die tipe protokol in hierdie proefskrif ondersoek, in te sluit. Hierdie proefskrif beskryf die wiskundige modelering van sodanige strategie, deur gebruik te maak van 'n beduidend veranderde eindige bron, oorgangs-toestandmatriks benadering, afgelei van touteorie. Die bydrae van hierdie proefskrif is die insluiting van oorhoofse stelselveranderlikes, soos herhaal strategie, kanaalruis, toerusting stygtye, herhaal- en voortplantingsvertragings, in bogenoemde model. Laasgenoemde verskaf 'n relatief eenvoudige en maklik toepasbare metode vir stelselanalise en werkverrigtingvoorspelling. 'n Verder bydrae is die daarstelling van 'n sagteware simulasie waarmee verskillende strategieë nageboots kan word. Verstelling van alle ontwerpparameters word ondersteun. Die simulasie is bedoel vir parallelle en bevestigende gebruik tesame met die teoretiese model. 'n Dubbele, teoreties- en simulasie gebaseerde benadering, word dus aangebied vir gebruik by stelselontwerp, gedragsvoorspelling en optimale protokolseleksie.
Description
Dissertation (PhD)--University of Stellenbosch, 2002.
Keywords
Telecommunication systems, Data transmission systems, Dissertations -- Electronic engineering, Theses -- Electronic engineering
Citation