Structural analysis in a distributed collaboratory

Date
2002-12
Authors
Van Rooyen, G. C. (Gert Cornelis)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Structural analysis is examined in order to identify its essential information requirements, its fundamental tasks, and the essential functionalities that applications which support it should provide. The special characteristics of the information content of structural analysis and the algorithms that operate on it are looked into and exploited to devise data structures and utilities that provide proper support of the analysis task within a local environment, while presenting the opportunity to be extended to the context of a distributed network-based collaboratory as well. Aspects regarding the distribution of analysis parameters and methods are analysed and alternatives are evaluated. The extentions required to adapt the local data structures and utilities for use in a distributed communication network are developed and implemented in pilot form. Examples of collaborative analysis are shown, and an evaluation of the overhead involved in distributed work is performed.
AFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Ondersoek van die struktuuranalise-taak word uitgevoer waarin die kerninligtingsbehoeftes en fundamentele take daarvan, asook die vereisde funksionaliteit van toepassings wat dit ondersteun bepaal word. Die besondere eienskappe van struktuuranalise-inligting en die algoritmes wat daarop inwerk word ondersoek en benut om data strukture en metodes te ontwikkel wat die analise-taak goed ondersteun in In lokale omgewing, en wat terselfdertyd die moontlikheid bied om sodanig uitgebrei te word dat dit ook die taak in 'n verspreide samewerkingsgroepering kan ondersteun. Aspekte van die verspreiding van analiseparameters en metodes word ondersoek en alternatiewe oplossings word evalueer. Die uitbreidings wat nodig is om die datastrukture en metodes van die lokale omgewing aan te pas vir gebruik in verspreide kommunikasienetwerke word ontwikkel en in loodsvorm toegepas. Voorbeelde van samewerking-gebasseerde analise word getoon, en die oorhoofse koste verbonde aan analise in 'n verdeelde omgewing word evalueer.
Description
Thesis (PhD)--University of Stellenbosch, 2002.
Keywords
Structural analysis (Engineering), Structural engineering, Dissertations -- Civil engineering, Theses -- Civil engineering
Citation