The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

'n Ondersoek na en dekonstruksie van die taal (beeld en teks) vervat in die visuele narratief met spesiale verwysing na die komiekstripmedium

Ferreira, Rikus (2002-03)

Thesis (MA)--Stellenbosch University , 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This thesis is concerned with a study of the two basic elements of communication, namely image and text. How these basic communication tools function in the genre of the visual narrative with regard to their roles in the comic strip and the artist's book, will be examined. Both genres, the comic book and the artist's book, consist of complex structures regarding their workings in the framework of the visual narrative, and this work explores these complexities by analysing how image and text function in the visual narrative. The area of semiotics is used as a basis on which the arguments in this thesis are built. The principles contained in semiotics act as useful guidelines in the reading and understanding of communication in general, but in this study these principles give focus and structure to the research of especially the comic strip and the artist's book. Concepts that are discussed in depth include the interesting interactions which occur between image and text when they are used together. Signs, icons, symbols and how they function with (or without) text, are also examined. Text can also function as image, and this visualisation of text is explored. The role of concepts like interpretation, perception, the study of images and image-association, are all very important in the visual communicator's eventual success with his/her communication. How these concepts influence the creation and forming of one's visual intelligence and visual literacy, and the eventual effect it has on the process of communication, make up a very important part of this study. These arguments lead to a discussion of the dynamics contained in the visual narrative when looked at from a semiotic perspective. Central to the discussion on the visual narrative in this thesis, is the differentiation between two similar genres: 1) Firstly, a discussion of the functioning of the comic strip medium. Important aspects of this subject are the interactions of image and text, and how the comic medium consists of a unique set of symbols, which influence the specific communication in this genre. 2) Secondly, the genre of the artist's book, and how the medium of the book functions as a unique phenomenon in communication. The systems of meaning contained in the medium of the book are looked at against the light of a semiotic analysis of text and image. This research supports the importance of a semiotic approach as a helpful aid in the interpretation of any piece of communication, but especially that of the comic strip medium and the artist's book. The theories of Charles Peirce, Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson, Maurice Merleau-Ponty and Umberto Eco are used as basis of the arguments in this thesis and serve as valuable ground for a useful discourse. The implementation of above mentioned theories lead to an indication of the complexities involved in the special visual language of the comic strip and the artist's book.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie is gemoeid met 'n ondersoek na die twee basismiddele of "taal" van kommunikasie, naamlik beeld en teks. Hoe hierdie basiese kommunikasiegereedskap funksioneer in die visuele narratief, met verwysing na veral die komiekstrip en die kunstenaarsboek, word ondersoek. Beide van laasgenoemde genres beskik oor komplekse strukture in hul bestaan binne die raamwerk van die visuele narratief, en hierdie navorsing ondersoek hierdie kompleksiteite deur die funksionering van beeld en teks in die visuele narratief te ontleed. Die area van semiotiek word as basis gebruik waarop die argumente in die tesis gebaseer is. Die beginsels vervat in die rigting van semiotiek tree op as 'n handige hulpmiddel in die lees en verstaan van enige vorm van kommunikasie, maar in hierdie studie verleen dit veral fokus en struktuur aan die navorsing binne die raamwerk van die komiekstrip en kunstenaarsboek. Konsepte wat in diepte bespreek word met die oog op hul uiteindelike funksionering binne die visuele narratief, sluit die interessante interaksies wat ontstaan tussen beeld en teks wanneer hulle saam gebruik word, in. Konsepte soos tekens, ikone en simbole, asook hul werking saam met teks (en afsonderlik daarvan), word bespreek. Teks kan in werklikheid ook as visuele beeld funksioneer, en hierdie "ikonifisering" of "beeldwording" van teks word ondersoek. Die rol van konsepte soos interpretasie, persepsie, beeldherkenning en assosiasie, wat uit hierdie proses van visuele kommunikasie voortspruit, is baie belangrik in die visuele kommunikeerder se uiteindelike sukses met sy/haar poging tot kommunikasie. Hoe hierdie konsepte aanleiding gee tot die skep van 'n persoon se "visuele intelligensie" en "visuele geletterdheid", en die uiteindelike effek wat dit op die proses van kommunikasie het, maak 'n belangrike deel van hierdie navorsing uit. Hierdie konsepte lei tot 'n bespreking van die dinamika van die visuele narratief wanneer daar vanuit 'n semiotiese oogpunt daarna gekyk word. Sentraal tot die bespreking van die visuele narratief in hierdie tesis, kan daar tussen twee ooreenkomstige genres onderskei word: 1) Eerstens is daar 'n bespreking van die funksionering van die komiekstripmedium. Belangrike aspekte van hierdie onderwerp is die funksionering van en interaksies tussen beeld en teks binne die medium, en hoe die stripmedium bestaan uit 'n unieke stel simbole wat die kommunikasie van die werk beïnvloed. 2) Tweedens die genre van die kunstenaarsboek, en hoe die boek as unieke medium funksioneer, word bespreek en ontleed. Die sisteme van betekenis vervat in die visuele narratief betrokke in die boekmedium, word beskou teen die lig van 'n semiotiese ondersoek na die interaksies van die basismiddele beeld en teks. Hierdie navorsing steun die belangrikheid van semiotiek as hulpmiddel in die interpretasie van enige stuk kommunikasie, maar veral in die stripmedium en die kunstenaarsboek. Die studie maak veral gebruik van die teorieë van Charles Peirce, Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson, Maurice Merleau-Ponty en Umberto Eco. Die toepassing van bogenoemde teorieë in hierdie studie, lei tot 'n aanduiding van die kompleksiteite vervat in die spesiale "visuele taal" van veral die komiekstrip en die kunstenaarsboek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52963
This item appears in the following collections: