ITEM VIEW

Inclusive education for learners with Down syndrome : the role of the educational psychologist

dc.contributor.advisorEngelbrecht, Petra
dc.contributor.authorNewmark, Rona
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Education. Dept. of Educational Psychology.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:35:12Z
dc.date.available2012-08-27T11:35:12Z
dc.date.issued2002-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/52885
dc.descriptionThesis (PhD)--University of Stellenbosch, 2002.en_ZA
dc.descriptionPage ii of digitised copy missing due to the condition of the original hard copy.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: no abstract availableen_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie bestudeer die rol wat die opvoedkundige sielkundige kan speel in die ondersteuning van leerders met Downsindroom tydens die insluiting tot hoofstroomonderwys. Die studie vind plaas in 'n tydperk waar postmoderne denke en demokratisering van onderwys in Suid-Afrika te voorskyn kom. Hierdie tipe studie is relevant. aangesien huidige beleidsdokumente klem Ie op die demokratisering van onderwys en die transformasie na inklusiewe onderwys. Die Universiteit van Pretoria het in samewerking met die Universiteit van Stellenbosch 'n lootsprojek geinisieer waarin inklusiewe onderwys bestudeer is. Die projek het bestaan uit 'n gevallestudie van tien leerders met Downsindroom wat gedurende 1996 in verskillende hoofstroom kleuterskole geplaas is, waartydens hulle 'n leergereedheidsprogram gevolg het. Gedurende 1997 is die leerders in graad eenklasse in die hoofstroom geplaas. Die leerders se agtergrond was divers ten aansien van hul onderrig, maar die meeste van hulle was eers in spesiale skole. Die doel van die studie was om die leerders, ouers en onderwysers te ondersteun en verdere ondersteuning in a trans-disslplinere span te koordineer. Die waarneming en temas wat in hierdie studie na yore gekom het, beklemtoon dat diagnose, evaluasie en terapeutiese ondersteuning binne 'n ekosistemiese raamwerk belangrik is vir leerders met Downsindroom wat in die hoofstroom geplaas word. Die konsep van holistiese gesondheidsontwikkeling word beklemtoon in die transformasie van onderwys in Suid-Afrika. Opvoedkundige sielkundiges moet hulself dus ook strategies posisioneer. Gedurende die studie is die volgende rolle vir die opvoedkundige sielkundige ge"identifiseer: psigoterapeut, assessor/evalueerder, fasiliteerder, navorser/reflektiewe praktisyn, vakspesialis, konsultant, bestuurder en administratiewe rol en laastens die rol van ontwikkelingsfasiliteerder. Dit is ook belangrik dat die opvoedkundige sielkundige die rol as fasiliteerder van geestesgesondheid vertolk.af_ZA
dc.format.extent384 p. : ill.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectInclusive educationen_ZA
dc.subjectMainstreaming in educationen_ZA
dc.subjectChildren with disabilities -- Educationen_ZA
dc.subjectDown syndrome -- Patients -- Educationen_ZA
dc.subjectEducational psychologyen_ZA
dc.subjectDissertations -- Educationen_ZA
dc.subjectTheses -- Educationen_ZA
dc.titleInclusive education for learners with Down syndrome : the role of the educational psychologisten_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW