Die verskille tussen bruin en swart adolessente se seksuele gedrag

Date
2002-12
Authors
West, Heather Hayley
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Adolescents belonging to lower socio economic groups, seem to be at risk for teenage pregnancies as well as the contraction of sexually transmitted diseases and HIV/AIDS. It is therefore important to study the sexual behaviour of these adolescents. This study focussed on the sexual behaviour of coloured and black female adolescents from working class communities. The respondents consisted of all the coloured and black female adolescents in a traditional coloured and a traditional black school in a semi-rural area. A self-administrative questionnaire was used. The questionnaire focussed on biographical details, the language adolescents use when they talk about sex as well as their sexual and contraceptive behaviour. The goals of the study were to describe the sexual behaviour of the black adolescents and to compare the sexual behaviour of the coloured and the black respondents. A quantitative methodology was used to examine the black respondents' range of sexual behaviour, communication about sex, sexual force and molestation as well as high risk sexual behaviour. According to the results a high percentage of black adolescents used Western and medical terms when they talk about sex. The sexually active black adolescents had coitus at an early age which could have implications for the incidence of teenage pregnancies and HIV/AIDS. A large percentage of the black adolescents indicated that they did not masturbate. Most of the black adolescents also indicated that they did not talk about sex with other people. A small percentage of the black adolescents reported that they were sexually molested or raped. A comparison with the coloured adolescents indicated that: more of the black adolescents reported that they had had coitus; more black adolescents reported pregnancies, more black respondents reported that they masturbated and fewer black adolescents reported that they smoked and used alcohol.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Adolessente wat aan laer sosio-ekonomtese graepe behaart, blyk 'n hoë risikagroep te wees vir tienerswangerskappe sawel as vir seksueel-aardraagbare siektes en MIV/VIGS. deel vorm. Dit is dus belangrik dat hierdie adalessente se seksuele gedrag nagevars ward. Hierdie studie het gefakus ap die seksuele gedrag van bruin en swart vroulike adolessente afkamstig uit werkersklas gemeenskappe. Die respandente het bestaan uit alle vroulike adolessente by 'n tradisianele bruin skaal en 'n tradisionele swart skaal in 'n semilandelike area. 'n Self-geadministreerde vraelys wat gefakus het ap biagrafiese gegewens, die taal wat adolessente gebruik wanneer hulle van seks praat asook seksuele en kantraseptiewe gedrag is in die studie gebruik. Die dael van die studie is eerstens om 'n beskrywing te bied van die swart adolessente se seksuele gedrag en tweedens om die seksuele gedrag van die bruin en swart adolessente met mekaar te vergelyk. "n Kwantitatiewe metadalagie is gebruik om die spektrum van seksuele gedrag, kommunikasie aar seks, seksuele dwang en malestering asook haë risiko seksuele gedrag van die swart respandente te ondersoek, Die resultate het daarop gedui dat "n graot persentasie van die swart adolessente gebruik maak van Westerse en mediese terme wanneer hulle van seks praat. Die aanvang van koïtus vir die seksueel aktiewe swart adolessente was ap "n vroeë ouderdom , wat implikasies kan hê vir die voorkoms van tienerswangerskappe en MIV/VIGS. 'n Graat persentasie van die swart adolessente het gerapparteer dat hulle nie masturbeer nie. Dit het verder geblyk dat hierdie graep swart adolessente selde verbaal aar seks kammunikeer met ander persone. "n Klein persentasie van die swart adolessente het qerapporteer dat hulle seksueel gemalesteer af verkrag is. "n Vergelyking met die bruin adolessente het aangedui dat meer swart adolessente kaitus gehad het, meer swart adalessente swangerskappe gerapparteer het, meer swart adalessente aangedui het dat hulle gemasturbeer het en dat minder swart adolessente raak en alkahalgebruik gerapparteer het.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2002.
Keywords
Teenagers -- Sexual behavior, Sex customs -- South Africa -- Cross-cultural studies, Dissertations -- Psychology, Theses -- Psychology
Citation