Die rol van die maatskaplike werker by die bemagtiging van vrywilligers by 'n slagofferondersteuningsentrum

Date
2002-03
Authors
Londt, Natalie
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Through the establishment of victim support centres, NICRO Eastern Cape aims to develop community networks that render available and appropriate support services to victims of crime. Social workers empower volunteers to run the centres. In order for the social workers to empower volunteers, they need to clearly understand their role in the empowerment process. The goal of the study is to clarify the role of social workers when empowering volunteers at community victim support centres. The profile, motivation and current empowerment of volunteers at NICRO Eastern Cape were determined and described by means of questionnaires. The respondents were fifteen volunteers and three social workers. Conclusions and recommendations were made which focused, among other aspects, on the training of social workers and strategic planning around empowerment. The framework of this research report can be utilized by social workers in the empowering of volunteers, which could possibly lead to victim support centres that are managed by volunteers, as representatives of communities, independently from NICRO.
AFRIKAANSE OPSOMMING: By die slagofferondersteuningsentrums te NICRO Oos-Kaap word daar gepoog om 'n gemeenskapsnetwerk te ontwikkel waardeur slagoffers van misdaad beskikbare en toepaslike ondersteuning ontvang. Dit word gedoen deur die bemagtiging van vrywilligers deur maatskaplike werkers. Ten einde die vrywilligers te bemagtig, is dit belangrik dat maatskaplike werkers hul rol in die proses van bemagtiging begryp. Die doel van die studie is om die rol van die maatskaplike werker uit te klaar met die bemagtiging van vrywilligers by 'n gemeenskapslagofferondersteuningsentrum. Die profiel, motivering en huidige bemagtiging van vrywilligers by NICRO Oos-Kaap is deur middel van vraelyste bepaal en ontleed. Die respondente het uit vyftien vrywilligers en drie maatskaplike werkers bestaan. Gevolgtrekkings is gemaak en aanbevelings gedoen wat onder andere fokus op die opleiding aan maatskaplike werkers en strategiese beplanning rondom bemagtiging. Die raamwerk van hierdie navorsingsverslag sal deur maatskaplike werkers benut kan word in die bemagtiging van vrywilligers en dit kan moontlik aanleiding gee tot slagofferondersteuningsentrums wat onafhanklik van NICRO deur vrywilligers, as verteenwoordigers van gemeenskappe, bestuur word.
Description
Thesis (MSocialWork)--Stellenbosch University, 2002.
Keywords
National Institute for Crime Prevention and Rehabilitation of Offenders, Victims of crimes -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape, Volunteer workers in community development -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape, Social workers -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape, Volunteer workers in social service -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape, Dissertations -- Social work, Theses -- Social work
Citation