Complaints and responses in selected Tshivenda dramas

Phungo, Muthuphei Joseph (2002-12)

Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: When we consider the total number of complaints, which have been used in the selected Tshivenda dramas, we find that the drama ZWO ITWA has the most complaints. i.e. 24.8% of complaints in the six books. The drama VHD LU FUKULA also has a high number of complaints i.e. 20.8% of all the complaints. In the analysis of complaints in selected Tshivenda dramas, eight strategies were considered. It frequently happened that more than one strategy was used in individual complaints. On average, 2.1 to 1.7 strategies appear in a complaint with an average of 1.9 strategies per complaint. With regard to the analysis of individual strategies in all books, we find that indirect accusation has the highest frequency i.e. 35.7%. This refers to an accusation in which the complainer wants to find out whether the hearer may be the potential agent of the complaint. Thus, the complainer does not directly accuse the hearer of the complaint. The study also reveals that characters like using strategies which are less direct and less face threatening. The strategies which appeared most frequently in of each book are annoyance, indirect accusation, ill consequences and explicit blame on behaviour (action). When we consider the total number of responses, which have been used in all the dramas, the study shows that ZWO ITWA has the most responses i.e. 22.6% of all the responses to the complaints in the six books. The drama VHD LU FUKULA also has a high frequency of responses i.e. 20.5% of all responses. Out of the six types of responses that were identified, question has the highest frequency of 37.3%. It also became clear in this study that some of the questions were used to object. The response, which also has high frequency, is contradiction. This response has a percentage of 21.2% of the total responses.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Wanneer die totale getal klagtes in die geselekteerde Tshivenda dramas oorweeg word, vind ons dat 2WO ITWA die meeste klagtes het, naamlik 24.8% van die klagtes in die ses boeke. Die drama VHO LU FUKULA het ook 'n groot aantal klagtes, naamlik 20.8% van al die klagtes. In die analise van klagtes in die geselekteerde Tshivenda dramas is agt strategieë oorweeg. Dit gebeur dikwels dat meer as een strategie gebruik is in individuele klagtes. Vanaf 2.1 tot 1.7 strategieë verskyn in 'n klagte met 'n gemiddelde van 1.9 strategieë per klagte. Ten opsigte van die analise van individuele strategieë in al die boeke is gevind dat indirekte beskuldiging die hoogste frekwensie het, naamlik 35.7%. Dit verwys na 'n beskuldiging waarin die klaer wil uitvind of die hoorder die potensiële agent van die klagte is. Dus, die klaer beskuldig nie die hoorder direk oor die klagte nie. Die studie toon ook dat karakters daarvan hou om strategieë te gebruik wat minder direk is en nie 'n persoon se selfbeeld aantas nie. Die strategieë met die hoogste frekwensie in elke boek is ergernis, indirekte beskuldiging, nadelige gevolge en eksplisiete blaam op die gedrag (handeling). Ten opsigte van die totale getal response die klagtes in die betrokke dramas, het die studie getoon dat ZWO ITWA die meeste response het, naamlik 22.6% van al die response op klagtes in die ses boeke. Die drama VHO LU FUKULA het ook 'n hoë frekwensie reaksies, naamlik 20.5%. Van die 6 tipes reaksies het die vraag die hoogste frekwensie, naamlik 37.3%. Dit is ook duidelik dat sommige vrae gaan oor objeksies. 'n Respons wat ook 'n hoë frekwensie het, is teenstelling naamlik 21.2% van alle response.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52743
This item appears in the following collections: