Voorraadbestuur in die Helderberg Munisipaliteit

Date
2001-12
Authors
Moelich, Gerrit Marius
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Problems with stock control have arisen since the amalgamation of the four local governments in the Helderberg Basin. Management and control of stock are important as stock is considered as cash. It is therefore necessary that local governments pay attention to the continuous upgrading of existing systems for the purchase and storage of stock as well as the control of it and the facilities. The purpose of stock control is to ensure that the existing stock levels are sufficient to enable the local government to execute its functions effectively. This study points out that problems experienced are minimised and could even be eliminated by applying the JIT (Just-in-Time) principle. Statistics have shown that the JIT principle could be applied with great success within the Helderberg Municipality and that approximately R4,36m could be available for alternative application. For the Helderberg Administration JIT could mean minimising excess stock in such a way that mostly stock items with re-order times of eight weeks will have to be kept in stock. * Since 5 December 2000 the Helderberg Municipality is included in the City of Cape Town and is now known as Helderberg Administation.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Ná amalgamasie van die vier munisipaliteite in die Helderbergkom word probleme met voorraadbestuur ondervind. Voorraadbestuur is belangrik omdat voorraad as kontant beskou word. Dit is daarom noodsaaklik dat munisipaliteite voortdurend aan die opknapping van bestaande stelsels van voorraadaankope en opberging, asook aan voorraadbeheer en fasiliteite aandag sal skenk. Die doel van voorraadbestuur is om te verseker dat die beskikbare voorraad voldoende is om die plaaslike owerheid in staat te stelom funksies effektief uit te voer. Hierdie navorsing dui daarop dat probleme wat ondervind word, verminder en selfs uitgeskakel sal kan word deur toepassing van die JIT(Just-in-Time)-beginsel. Statistiek dui daarop dat die JIT-beginsel met groot sukses binne die Helderberg Munisipaliteit toegepas sal kan word en ook bykans R4.36m. beskikbaar kan stel vir alternatiewe aanwending. Vir die Helderberg Administrasie kan JIT beteken dat oorbodige voorraad so geminimaliseer word dat meestal voorraaditems met herbesteltye van ag weke in voorraad gehou hoef te word. * Helderberg Munisipaliteit is vanaf 5 Desember 2000 deel van die Munisipaliteit van Stad Kaapstad en staan tans bekend as Helderberg Administrasie.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2001.
Keywords
Helderberg (Somerset West, South Africa) -- Municipality, Materials management -- South Africa -- Helderberg, Industrial procurement -- South Africa -- Helderberg, Purchasing -- South Africa -- Helderberg, Inventory control -- Helderberg, Dissertations -- Public administration
Citation