The use of computerised games analysis to identify critical indicators of success in elite level netball

Date
2001
Authors
Uys, Stefanie M. (Stefanie Margaretha)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Netball is a fast and skilful team sport in which players need to be "quickthinking", because they are required to make fast and accurate decisions in ever-changing situations. Netball is a highly tactical game. Therefore the game has to be analysed on all levels of play. During every game or training session the coach has to look for those factors that influence performance and determine success. Methods of games analysis have been improved through the development of video and computer technology, in order to help coaches gather critical data. This study will utilise games analysis as a method for gaining insight into what kinds of "critical incidents" on a netball court lead a team to either score a goal, or to allow the opponent to score against them. Four expert coaches analysed game play from three top-level international netball matches in order to identify the reasons for success/failure during game play. A computer-based games analysis system was used to identify the reasons for losing ball possession during the same games analysed by the experts. The results of computer-based games analysis was compared to the analysis provided by elite coaches in order to determine the value of the technology in providing relevant information. These identified key performance indicators were then ranked according to frequency. Additional games statistics were generated, using games analysis. This knowledge will not only contribute to an understanding of how technology can support coaching, but it will also expand our understanding of the tactics of netball and thus contribute to coaches' efforts to teach players how to make "good decisions". An important by-product of this study was the identification of the key performance indicators that influence success/failure in netball. This knowledge should help coaches determine what kinds of tactical learning situations are important to include in practice sessions. It is the coach's responsibility to develop thinking players. On court - during a game - it is the players' responsibility to read the game and make instant decisions. Also during the game - during time outs and half time- it is the coach's responsibility to give the players feedback on their decision-making and to make suggestions for improvements. Both roles require effective analysis of the game. Keywords: netball; games analysis; technology
AFRIKAANSE OPSOMMING: Netbal is 'n vinnige vaardigheidspel. Spelers moet oor die vermoe beskik om in aanhoudende veranderde situasies en spel vinnige, akkurate besluite te neem. Dit is 'n uiters taktiese spel en daarom moet dit op alle vlakke geanaliseer word. Gedurende elke oefensessie en wedstryd moet die aftigter fokus op faktore wat die sukses en prestasie van 'n speier of span kan beinvloed. Met behulp van die verbeterde rekenaar- en videotegnologie is verskillende metodes van wedstrydanalises ontwikkel - met die doel om afrigters te fasiliteer om kritiese informasie te versamel. Die doel van hierdie studie is om wedstrydanalise as 'n metode te beskryf om kritiese situasies te identifiseer wat tot gevolg het dat 'n span 'n doel wen of afstaan. Vier topvlak afrigters het drie internasionale wedstryde geanaliseer om sodoende die redes vir sukses of rnislukte pogings in die wedstryd te identifiseer. In dieselfde drie wedstryde is 'n rekenaar wedstrydanalise stelsel gebruik om die redes vir balbesit of -verlies te identifiseer. Die resultate van die rekanaar-gebaseerde spelanalises en die vier afrigters is vergelyk om die waarde van die verskil in informasie te vergelyk en te bepaal. Die kern prestasiefaktore wat deur bogenoemde geidentifiseer is, is volgens rangorde geplaas op grond van die frekwensie waarop dit voorgekom het. Hierdie inligting sal as 'n bydrae dien tot die wyse waartoe tegnologie afrigting kan ondersteun. Dit brei ook die verstaanbaarheid van taktiek in netbal uit en bevorder besluitnerning meer spesifiek. 'n Belangrike resultaat van die studie is die identifikasie van die kern prestasiefaktore. Hierdie inligting kan afrigters in verskeie taktiese leer-situasies ondersteun. Die ideaal is dat elke afrigter sy verantwoordelikheid sal besef om onafhanklike, selfdenkende spelers te ontwikkel. Op die baan is dit gevolglik die speier se eie verantwoordelikheid om die wedstryd te lees en besluite te neem. Gedurende halftyd en na die wedstryd is dit die afrigter se verantwoordelikheid om aan spelers terugvoering te gee, asook aanbevelings te maak ten opsigte van besluitneming. Beide rolle, as afrigter of speier, vereis effektiewe wedstrydanalise. Sleutelwoorde: netbal; wedstrydanalise; tegnologie
Description
Thesis (MScSportSc)--Stellenbosch University, 2001.
Keywords
Netball -- Technique, Sports films, Netball -- Computer-assisted instruction, Dissertations -- Sport science, Theses -- Sport science
Citation