The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

The effect of turbo-charging and intercoolingon emissionsgeneration [i.e. intercooling on emissions generation] and durability of a diesel engine

Emslie, Lovell Donald (2001-12)

Thesis (MScEng)--University of Stellenbosch, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: To reduce exhaust gas emissions in diesel engines and for engine upgrade purposes the major parameters and equipment that should be looked at are boost pressure, intake charge temperature, combustion chamber design and fuel injection equipment. Boost pressure is governed by the turbo-charger; with high-efficiency variable geometry turbochargers, effective control is possible to increase airflow rate at all operating conditions of the engine. Efficient air-to-air inter-cooling results in the engine being filled with a cooler air charge that will influence engine durability and heat rejection to the cooling system. The main objective of the investigation is to look at the influence of boost pressure and intake charge temperature on diesel combustion to better understand the processes where boost pressure is increased and intake charge temperature reduced to increase the brake mean effective pressure of the engine and reduce emissions generation. By running an engine at different intake boost pressures and intake charge temperatures a 25-point matrix was formed at three different operating conditions. On completion of the engine testing, data processing and data evaluation, a number of important conclusions were made about the behaviour of the engine running under different conditions. This enabled the researcher to understand how boost pressure and intake charge temperature influence engine power output, fuel consumption, engine durability and exhaust gas emissions. The opinion is proved when, in most cases, the 75 test points were used to build multiple linear regression models to determine which engine parameters (dependent variables) have a significant effect on emissions generation and durability parameters. From the data it is evident that boost pressure has a positive influence on most engine parameters, as an increase in boost pressure results in an increase in air mass flow through the engine. An increase in air mass flow reduces combustion chamber gas temperature as the result of an increase in excess air ratio during combustion. A further result of the increase in excess air ratio is that less soot is formed during the first part of combustion and more soot and partly decomposed Hydrocarbon (HC) compounds are oxidised during the late combustion phase. Therefore, with an increase in boost pressure, Bosch smoke emissions reduce, but with a change in intake air temperature no difference in smoke concentration is seen except at the very low boost pressure and very high boost temperature test points where low air/fuel ratios exist and the slight increase in air-flow rate as a result of lower air inlet temperature has a big influence. Nitric Oxide (NO) emissions, on the other hand, are more dependent on intake air temperature than on boost pressure, which was proved in the multiple regressions modelling performed on the test data. The flame zone and the post-flame zone temperature play the dominant role in NO formation. As explained in the results discussion on NO formation, intake air temperature influences the ignition mixture temperature and the subsequent flame zone temperature. A lower intake air condition results in longer ignition delay and increases the initial rate of combustion.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die hoofparameters en toerusting wat in ag geneem moet word om uitlaatgasemissies in dieselenjins te verminder en om enjinkraguitset te verhoog, is inlaatdruk, inlaat lugtemperatuur, verbrandingskamerontwerp en brandstofinspuittoerusting. Inlaatdruk word beheer deur die turb-aanjaer. Met hoë effektiwiteit, veranderlike geometrie turboaanjaging, is effektiewe beheer moontlik om lugvloei-tempo deur die enjin te verhoog onder alle enjinwerkstoestande. Effektiewe lug-tot-lug tussenverkoeling laat die enjin met koeler inlaatlug vul, wat 'n uitwerking het op enjinlewensduur en hitte-verlies na die verkoelingsstelsel. Die hoofdoel van die navorsing is om die invloed van inlaatdruk en inlaat lugtemperatuur op dieselverbranding te ondersoek. Sodoende kry die navorser 'n beter begrip omtrent die prosesse waar inlaatdruk verhoog en inlaat lugtemperatuur verlaag word, om rem-gemiddelde effektiewe druk van die enjin te verhoog en uitlaatgas emissies te verlaag. 'n 25-punt matriks is opgestel deur die enjin by verskillende inlaatdrukke en inlaat lugtemperture te opereer, en by drie verskillende wringkragwerkstoestande. 'n Aantal belangrike gevolgtrekkings is gemaak omtrent enjinwerking onder verskillende werkstoestande na voltooiing van die enjintoetse, dataverwerking en data-evaluering. Sodoende het die navorser bepaal hoe inlaatdruk en inlaat lugtemperatuur kraglewering, brandstofverbruik, enjinlewensduur en uitlaatgasemissies beïnvloed. Om bogenoemde begrippe verder te ondersteun is 'n meervoudige, lineëre regressiemodel opgestel om te bepaal watter enjinparameters (afhanklike veranderlikes) 'n wesenlike effek op emissiegenerasie en lewensduur het. Van die data word afgelei dat inlaatdruk 'n positiewe effek op die meeste enjinparameters het, omdat hoër inlaatdruk die lugvloeitempo deur die enjin verhoog. Hoër lugmassavloei verminder verbrandingsgastemperatuur as gevolg van 'n hoër oortollige lugverhouding tydens verbranding. 'n Verdere gevolg van 'n hoër oortollige lugverhouding is dat minder roet gevorm word gedurende die eerste verbrandingsfase en meer roet en gedeeltelik verbrande koolwaterstofverbindings oksideer gedurende die finale verbrandingsfase. Dus, met 'n hoër inlaatdruk word Bosch rookemmissies verlaag. Geen wesenlike verandering in rookkonsentrasies word egter gesien met 'n verandering in inlaatlugtemperatuur nie, behalwe by baie lae inlaatdruk- en hoë inlaat lugtemperatuur-toetskondisies waar lae lug/brandstofverhoudings bestaan en 'n klein toename in lugmassavloei as gevolg van laer inlaat lugtempertuur'n groot invloed het. Stikstofmonoksied (NO) emissies is meer afhanklik van inlaat lugtemperatuur as inlaatdruk. Dit is bewys in die meervoudige regressiemodel. Die vlamsone- en die navlamsone- temperatuur speel 'n groot rol in NO vorming. Inlaat lugtemperatuur beïnvloed die temperatuur van die onstekingsmengsel en die daaropvolgende vlamsonetemperatuur. 'n Laer inlaat lugtemperatuur veroorsaak 'n langer onstekingsvertraging en verhoog die aanvanklike verbrandingstempo.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52520
This item appears in the following collections: