The attitude determination and control systems (ADCS) task scheduler

Date
2001-12
Authors
Ntsimane, M. H. (Mpho Hendrick)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: A new task scheduler for the Attitude Determination and Control System (ADCS) of the Stellenbosch University Satellite (SUNSAT) has been designed and tested on a personal computer. This new scheduler is capable of uploading new control tasks, or changing existing control tasks, on an individual basis. This is an improvement on the current ADCS task scheduler, where the control tasks are hard-coded in the scheduler, requiring the entire software image of the scheduler to be uploaded if a new task is to be added, or an existing task is to be changed. The new scheduler was developed using the Java programming language. The Java ClassLoader class is used to dynamically load tasks to a linked list. The scheduler thread runs through this linked list and schedules all the tasks that have become schedulable. New tasks can be added to the list without stopping the scheduler. The new scheduler has been successfully implemented on a personal computer, laying a good foundation for implementation in an embedded environment based on processors such as the T800 Transputer of the ADCS or the 80386 processor of the secondary onboard computer (OBC2).
AFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Nuwe taak skeduleerder vir die orientasie beheerstelsel (Engels: Attitude Determination and Control System, of ADCS) van die Stellenbosch Universiteit Satelliet (SUNSAT) is ontwerp en getoets op 'n persoonlike rekenaar. Hierdie nuwe skeduleerder het die verrnoee om ekstra beheertake op te laai, of bestaande beheertake te wysig, onafhanklik van mekaar. Dit is 'n verbetering op die huidige ADCS taak skeduleerder waar take hard gekodeer is in die skeduleerder en waar vereis word dat die volledige sagteware beeld van die skeduleerder opgelaai moet word indien 'n nuwe taak bygevoeg wil word of 'n bestaande taak gewysig wil word. Die nuwe skeduleerder is ontwikkel met behulp van die Java programmeringstaal. Die Java C/assLoader klas is gebruik om take dinamies te laai en te voeg by 'n skakellys. Die skeduleerder proses stap dan deur hierdie skakellys en skeduleer aile take wat skeduleerbaar geword het. Nuwe take kan by die skakellys gevoeg word sonder om die skeduleerder te stop. Die nuwe skeduleerder is suksesvol ge'lmplementeer op 'n persoonlike rekenaar en Ie 'n goeie grondslag vir implementering in 'n toegewyde stelsel omgewing gebaseer op byvoorbeeld die T800 Transputer van die ADCS of die 80386 verwerker van die sekondere aanboord rekenaar (OBC2).
Description
Thesis (MScEng)--University of Stellenbosch, 2001.
Keywords
SUNSAT, Artificial satellites -- Attitude control systems, Java (Computer program language), Dissertations -- Electrical and electronic engineering, Theses -- Electrical and electronic engineering
Citation