Skills development and organisational development : an assessment

Date
2001-12
Authors
Cloete, Harlan C. A. (Harlan Courtenay Alva)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Education and training under apartheid can at best be described as fragmented and unequal along racial lines. The consequence of the decades of human resource neglect resulted in the virtual destruction of human resource potential, with devastating effects for social and economic development. At the organisational level witness to this has been the lack of career paths offered to workers and the debilitating effect on worker motivation and general productivity. In response to this state of affairs the South African government introduced a number of innovative laws aimed at reversing this downward spiral: The Skills Development Act, 1998 and the related legislation have as their single objective the establishment of a more enabling and responsive human resource environment. This will amount to the rebuilding of the South African workforce within organisations through the introduction of new sets of human resource processes, policies and principles. This study compares the activities of the Pioneer Foods Group with those of the Drakenstein Municipality in relation to the skills development regulatory framework and the subsequent obligations it places on organisations to establish new human resource practices. The study goes further and seeks to establish whether there is a causal link between the processes of skills development and Organisational Development (00). The study concludes that there is a definitive link between the skills development regulatory framework and 00. The two processes are regarded as mutually supportive, leading to the achievement of individual and organisational end goals.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Opvoeding en opleiding onder die Apartheidsregering kan beskryf word as gefragmenteerd, ongelyk en geskoei op ras. Die gevolge van dekades van menslike hulpbron vernalting het geweldige en verreikkende ekonomiese en sosiale implikasies tot gevolg gehad. 'n Nadere blik op die vlak van organisasies dui aan dat vir werkers geen beroeps vooruitsigte was nie met die gevolg dat die motiverings vlak en veral produktiwiteit ontsettend laag was. Die respons vanaf die Suid Afrikaaanse regering was die bekendmaking van 'n reeks innoverende wetgewing gemik om die afwaartste kurwe te stop. Die Vaardigheids Ontwikkeling Wet, 1998 en die ander meegaande wette het as primêre doelwit die daarskep van "n meer verantwoordelike menslike hulpbron klimaat. Dit het ten doel die heropbou van die Suid Afrikaanse mense deur die bekendmaking van "n stel menslike hulpbron prosessese, beleid en beginsels. Hierdie studie fokus en vergelyk die vaardigheidsontwikkeling aktiwiteite van die Pioneers Voedsel Groep met die van die Drakenstein Munisipaliteit. Die studie gaan verder deur vas stel of daar n definitiewe verband is tussen die prossese van vaardigheidsontwikkeling en die van organisasie ontwikkeling. Die slotsom is die volgende: dat daar 'n definitiewe verbintenis is tussen vaardigheidsontwikkeling en organisasie ontwikkeling. Die twee prossese steun op mekaar deurdat beide ten doel het 'n verbeterde organisasie en individu, soos hulle strewe na die bereiking van doelwitte.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2001.
Keywords
Organizational change -- South Africa, Manpower planning -- South Africa, Manpower policy -- South Africa, Occupational training -- South Africa, Dissertations -- Public management and planning, Theses -- Public management and planning
Citation