Psychopathology and dysfunctional beliefs in battered women

Date
2001
Authors
Bean, Jacqueline
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study investigated the incidence of depression, post-traumatic stress symptomatology, anger and guilt in a shelter sample of 40 battered women. In addition, the presence of dysfunctional, evaluative beliefs, as viewed from a Rational-emotive perspective, was investigated, as well as the relationship between dysfunctional beliefs and symptoms of psychopathology. Participants completed the Beck Depression Inventory, Post-traumatic Stress Diagnostic Scale, Anger Diagnostic Scale, Trauma Related Guilt Inventory and Survey of Personal Beliefs. It was found that 63% of the participants showed moderate to severe levels of depression, while 59% manifested high post-traumatic stress symptomatology. Between 38% and 50% experienced problems with anger whilst 48.5% showed moderate guilt. In general, these symptoms did not correlate with the age of participants or with the duration or frequency of abuse, except for anger which was related to a history of childhood sexual and/or physical abuse. The results of the Survey of Personal Beliefs indicated that the group displayed Otherand Self-directed Demands, Awfulizing, Low Frustration-tolerance and Negative Selfworth. Only Low Frustration-tolerance (underestimation of coping skills) correlated significantly with levels of depression, anger and guilt.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie het die insidensie van depressie, post-traumatiese stressimptome, woede en skuldgevoelens in 'n groep van 40 vroulike slagoffers van gesinsgeweld, wat die huweliksverhouding verlaat het en in 'n skuiling vir mishandelde vroue opgeneem is, ondersoek. Die disfunksionele, evaluerende kognisies, soos deur die Rasioneel-emotiewe gedragsterapie gepostuleer, asook die korrelasie tussen hierdie kognisies en die simptome van psigopatologie, is ook ondersoek. Deelnemers het die Beck Depression Inventory, Post-traumatic Stress Diagnostic Scale, Anger Diagnostic Scale, Trauma-Related Guilt Inventory en Survey of Personal Beliefs voltooi. Die resultate het aangedui dat 63% van die deelnemers matige tot ernstige vlakke van depressie getoon het, terwyl hoë post-traumatiese stressimptomatologie by 59% voorgekom het. Tussen 38% en 50% het probleme met woede getoon, terwyl matige skuldgevoelens by 48.5% voorgekom het. Oor die algemeen het hierdie simptome nie verband getoon met die ouderdom van deelnemers of met die duur of frekwensie van die mishandeling nie, behalwe die vlak van woede wat 'n verband getoon het met 'n geskiedenis van kindermolestering. Tellings op die Survey of Personal Beliefs het aangedui dat die groep die disfunksionele, evaluerende kognisies van Self- en Ander-gerigte Eise, Katastrofering, Lae Frustrasie - toleransie en Negatiewe Selfwaarde getoon het. Slegs Lae Frustrasie-toleransie (onderskatting van hanteringsvaardighede) het beduidend met vlak van depressie, woede en skuldgevoelens gekorreleer.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2001.
Keywords
Abused women, Abused women -- Mental health, Post-traumatic stress disorder, Depression in women, Dissertations -- Psychology, Theses -- Psychology
Citation