n Navraagstelsel van tyddeeloorde in Suid-Afrika vir RCI-lede en potensiële kopers van tyddeelbelang

Date
2001-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Timesharing is one of the sectors of the tourism industry that has grown at a tremendous rate in the recent past. In South Africa, after adverse publicity and severe internal conflict in the early years, the timeshare industry is growing as this way of holidaying becomes more popular. Much is also expected of the tourism industry as a major contributor towards improving the socio-economic situation in this country. It is therefore essential that geographers and more specifically geographical information system specialists get involved in research on timeshare and related topics. This thesis investigates the potential use of geographical information systems (GIS) in the timeshare industry in South Africa. The main focus of the research is on the development of a timeshare information system (TIS). The TIS was developed by using the ArcView GIS programme and Avenue programming language and it incorporates the points system as the most popular timeshare type in South Africa. The main aim of the TIS is to find possible holiday resort destinations within South Africa that will satisfy the timeshare owner's holiday needs, at the touch of a button. To produce these results the user is asked a series of questions and he/she is expected to make some selections. This information is then processed to make it possible for the scripts that have been compiled to extract the correct results from the destination database. This comprehensive database has been compiled from existing sources. The final results are then shown to the user on regional maps of South Africa. These maps have been compiled beforehand for use during the programming phase, but also for the purpose of doing location and spatial analysis. In conclusion, the results have been tested by means of a case example. The results produced by the TIS have been verified as being correct. Although the TIS is not ready for the timeshare market at this stage it could, with slight adjustments, be of use and is a positive step in the right direction and is in line with modem trends in the industry. Keywords ArcView / Avenue / Exchange companies / Geographical information systems (GIS) / Graphical user interface / Points system / Resort Condominium International (RCI) / South Africa / Timeshare destination database / Timeshare industry / Timeshare owners / Timeshare resort facilities / Timeshare resorts / Timesharing / Tourism geography
AFRIKAANSE OPSOMMING: Eiendomstyddeling is een van die sektore van die toerisme-industrie wat tans wêreldwyd die meeste groei toon. In Suid-Afrika waar eiendomstyddeling aanvanklik gekniehalter is deur swak publisiteit en interne konflik, toon die bedryf besondere groei soos dié manier van vakansie hou, meer gewild raak. Baie word van die toerismebedryf verwag om 'n beduidende bydrae te maak tot die verbetering van sosio-ekonomiese toestande in die land. Juis hierom is navorsing oor tyddeling en verwante onderwerpe besonder belangrik. Geograwe en meer spesifiek geografiese inligtingstelselspesialiste kan in dié opsig belangrike rolspelers wees. Hierdie navorsingsverhandeling speur die gebruiksmoontlikhede van geografiese inligtingstelsels (GIS) in die tyddeelindustrie in Suid-Afrika na. Die hoof fokus van die navorsing val op die ontwikkeling van 'n tyddeelinligtingstelsel (TIS) met behulp van ArcView GIS programmatuur en Avenue programmeertaal. Hierdie TIS poog om die keuse van 'n geskikte vakansiebestemming in Suid-Afrika vir die tyddeeleienaar en potensiële koper te vergemaklik en inkorporeer in die proses die puntestelsel as tyddeeltipe. Die program stel aan die gebruiker 'n reeks vrae en seleksie opsies, waaruit dan 'n resultaat van oorde wat aan sy/haar vakansiebehoeftes voldoen, aan hom/haar voorgehou word. Hierdie resultate word getrek uit 'n omvattende tyddeelbestemmingsdatabasis wat uit bestaande bronne saamgestel is. Hierdie databasis word op verskeie stadiums deur die loop van die gebruiksproses deur die opgestelde programkode ondervrae. Tesame hiermee word die resultate ruimtelik en nie-ruimtelik aan die gebruiker vertoon. Hierdie ruimtelike komponent hang nou saam met die kartering van die tyddeeloorde in Suid-Afrika, 'n proses waartydens die ligging en verspreiding van hierdie oorde ook aandag kry. Ter afsluiting word die resultate aan die hand van 'n toetsvoorbeeld geverifieer. Die TIS lewer bevredigende resultate en hoewel dit nie in sy huidige formaat gereed is vir die tyddeelmark nie, is dit 'n positiewe stap en in lyn met moderne neigings in die industrie. Trefwoorde ArcView / Avenue / Blybeurtbedryf / Geografiese inligtingstelsels (GIS) / Grafiese koppelvlak / Puntestelsel / Resort Condominium International (RCI) / Suid-Afrika / Toerismegeografie / Tyddeelbelang / Tyddeelbestemmingsdatabasis / Tyddeeleienaars / Tyddeelindustrie / Tyddeeloorde / Tyddeeloordfasiliteite / Tyddeling / Uitruilondernemings
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2001.
Keywords
ArcView, Timesharing (Real estate) -- South Africa, Timesharing (Real estate) -- South Africa -- Information services, Timesharing (Real estate) -- South Africa -- Databases, Geographic information systems, Vacation homes -- South Africa -- Databases
Citation