Genetic aspects of pre-eclampsia : mutation screening of the low-density lipoprotein receptor, methylenetetrahydrofolate reductase, prothrombin and factor V candidate genes

Date
2001-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Pre-eclampsia is a condition unique to pregnancy and primarily affects the maternal and placental vascular endothelium. It has significant morbidity and mortality consequences for both mother and infant. Despite global research into the aetiology of the condition, the cause for this condition remains unknown. Several factors, including a strong family history of hypertension in pregnancy point to a familial or genetic component in the pathophysiology of this complication. The purpose of this research project was to investigate candidate genes implicated in endothelial damage. Common methylene-tetra-hydrofolate reductase (MTHFR) gene mutations C677T and A1298C, factor V Leiden mutation R506Q and prothrombin mutation A20210G were investigated in 50 patients with an uncomplicated pregnancy outcome (controls) and 350 patients with various clinical manifestations of preeclampsia, including severe, early onset forms and abruptio placentae. Fasting homocystein levels were determined biochemically on all participants. In addition, 126 consecutive pregnant patients were recruited at booking, fasting lipograms were performed on them as well as mutation screening of 7 common mutations in the low-density lipoprotein receptor gene. This was correlated with eventual pregnancy outcome, and those with an uncomplicated outcome were selected as an additional control group. A significant association between hyperhomocysteinaemia and early onset severe pre-eclampsia could be demonstrated. Mutant allele T of the C677T mutation could be associated with hyperhomocysteinaemia but not with pre-eclampsia whilst mutant allele C of mutation A1298C demonstrated a significant correlation with diastolic blood pressure. In addition, combined heterozygosity for these mutations may serve as a marker for abruptio placentae.
ENGLISH ABSTRACT: Pre-eklampsie is 'n hipertensiewe toestand uniek aan menslike swangerskap en dit affekteer hoofsaaklik die vaskulêre endoteel. Die toestand hou ernstige morbiditeit en mortaliteit vir beide ma en baba in en na jare se navorsing is die oorsaak van hierdie toestand steeds onbekend. Epidemiologiese studies toon 'n duidelike familiële verband aan wat die vermoede laat ontstaan dat daar 'n onderliggende genetiese aspek tot die ontwikkeling van die siektetoestand is. Die doel van hierdie navorsingsprojek was om gene te ondersoek wat geïmpliseer word in endoteel skade. Twee algemene mutasies, C677T en A1298C in die MTHFR geen asook faktor V Leiden R506Q en protrombien A20210G mutasies is ontleed in 50 pasiënte met 'n ongekompliseerde swangerskapsverloop en in 350 pasiënte met 'n swangerskap gekompliseer deur verskillende kliniese manifestasies van die siekteproses, insluitende vroeë aankoms erge pre-eklampsie en abruptio placentae. Op alle pasiënte is ook 'n vastende homosistiën vlak biochemies bepaal. 'n Verdere 126 opeenvolgende pasiënte is gewerf tydens hulle eerste besoek aan die voorgeboortekliniek en vastende lipogramme is op almal uitgevoer. Mutasie sifting vir 7 algemene mutasies in die lae-digtheids lipoproteïen reseptor geen is op hierdie groep gedoen en die resultaat is met die uiteindelike swangerskapsuitkoms gekorreleer. Pasiënte met 'n uitkoms ongekompliseer deur hipertensie is gekies om deel te wees van 'n verdere kontrolegroep. Daar was 'n betekenisvolle verband tussen hiperhomositiënemie en erge, vroeë aankoms pre-eklampsie. Die T alleel van die C677T mutasie is geassosieer met hiperhomosistiënemie maar nie met pre-eklampsie nie. Die C alleel van die A 1298C mutasie toon 'n betekenisvolle verband met diastoliese bloeddruk. Gekombineerde heterosigositeit vir beide MTHFR mutasies kan 'n moontlike merker vir abruptio placentae wees.
Description
Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2001.
Keywords
Preeclampsia, Preeclampsia -- Genetic aspects, Vascular endothelium, Hypertension in pregnancy, Dissertations -- Medicine, Dissertations -- Anatomical pathology, Theses -- Anatomical pathology
Citation