Duurverskynsels by enkelvoudige nasale en komplekse nasaalverbindings in Xhosa

Date
2001-03
Authors
Olivier, Iolanda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In this assignment durational features in singular nasals and complex nasal combinations in Xhosa are studied. The focus is on durational differences between single nasals, nasals in combination with consonants and nasal combinations featuring a morpheme boundary. Nouns were selected with these INCI-combinations in various syllable positions in a word. Data from one mother-tongue speaker were analysed and statistically processed and internally compared. It was found that the duration of a singular /m/ and /n/ preceding a morpheme boundary was longer than the corresponding nasal in a final syllable without an intervening morpheme boundary. When an obstruent appears in conjunction with a labial and alveolar nasal, the total duration of these INCI-combinations are longer than those of the singular /m/ and /n/. The presence of a morpheme boundary after complex nasals seemingly has no influence on the duration of the nasal or on the rest of the segments in the syllable. The duration of the syllabic /m/ is longer than that of the singular labial /m/. As secondary findings sequential aspects of nasals are discussed. In this study theoretical arguments are offered where possible in support of the above mentioned results.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie werkstuk word duurverskynsels by enkelvoudige nasale en komplekse nasaalverbindings in Xhosa bestudeer. Daar word gefokus op die duurverskillle tussen enkelvoudige nasale, nasale in kombinasie met konsonante en nasaalverbindings waar 'n morfeemgrens voorkom. Naamwoorde is gesoek met die INK/-kombinasies in die laaste sillabeposisie, voorfinale en enige sillabeposisie vorentoe in die woord. Die data van een moedertaalspreker is ontleed en statisties verwerk. Die resultate hiervan is ook onderling met mekaar vergelyk. Daar is onder meer bevind dat die duur van 'n enkelvoudige /m/ en /n/ relatief langer is voor 'n morfeemgrens as die ooreenstemmende nasaal in 'n finale sillabe sonder 'n morfeemgrens. Wanneer 'n stopklank saam met 'n labiale en alveolere nasaal verskyn, is die totale duur van die INK/-kombinasies langer as die enkelvoudige /m/ en /n/ s'n. Die teenwoordigheid van 'n morfeemgrens na komplekse nasale het skynbaar geen invloed op die duur van die nasaal en of die res van die segmente in die sillabe nie. Die sillabiese /m/ se duur is langer as die enkelvoudige labiale /m/. In die sekondere bevindinge word sekere opeenvolgings van die nasaal bespreek. In hierdie studie word, waar moontlik, sekere teoretiese argumente aangebied vir onder meer bogenoemde resultate.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2001.
Keywords
Xhosa language -- Nasality, Xhosa language -- Quantity, Duration (Phonetics), Dissertations -- Xhosa language, Theses -- Xhosa language
Citation