Direct and indirect aggression : a comparison of four cultural groups in South Africa

Moller, Norma Katherine (2001-03)

Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die primêre doel van die huidige studie was om kruis-kulturele verskille ten opsigte van direkte en indirekte aggressie tussen Xhosa, Zulu, Kleurling en Blanke Suid-Afrikaanse studente te bestudeer. 'n Totaal van 832 studente het die Richardson Conflict Response Questionnaire (RCRQ), 'n vraelys wat direkte en indirekte aggressie meet, voltooi. Die Kleurling-deelnemers het beduidend-hoër vlakke van direkte aggressie gerapporteer as enige van die ander groepe. Die Zulu-deelnemers het beduidend-hoër vlakke van indirekte aggressie as beide die Xhosa- of Kleurling-deelnemers gerapporteer. Geen beduidende geslagsverskille kon vasgestel word nie. Daar is tot die slotsom gekom dat kultuur 'n groter bepaler van verskille ten opsigte van aggressiewe gedrag was as geslag van die deelnemers. Daar word vertrou dat die resultate van die huidige studie 'n bydra sal maak tot die effektiewe bestuur van aggressie in Suid-Afrika, asook tot die bevordering van internasionale begrip vir die kulturele diversiteit van die land.

ENGLISH ABSTRACT : The primary aim of the present study was to examine cross-cultural differences in direct and indirect aggression between Xhosa, Zulu, Coloured and White South African students. A total of 832 students completed the Richardson Conflict Response Questionnaire (RCRQ), a measure of direct and indirect aggression. The Coloured participants reported using significantly higher levels of direct aggression than any of the other cultural groups involved. The Zulu participants reported using significantly more indirect aggression than their Xhosa or Coloured counterparts. No significant gender differences could be established. It was concluded that culture was more predictive of differences in aggressive behaviour than was sex of the participants. It is hoped that these results may contribute towards the effective management of aggression in South Africa and assist in promoting international understanding of the cultural diversity in this country.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52236
This item appears in the following collections: